Harald Koch-Hagen, Direktør for strategisk aktivaallokering i KLP.
Harald Koch-Hagen, Direktør for strategisk aktivaallokering i KLP.

KLP investerer 870 millioner kroner i fornybarfond

Skal blant annet finansiere utbygging av vindkraft og solcelleanlegg.

Pensjonsselskapet KLP går inn med 100 millioner amerikanske dollar, som tilsvarer rundt 870 millioner norske kroner, i det nye fondet New Markets Fund I fra fondsselskapet Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).

– Dette fondet gir en god mulighet til å øke investeringer i fornybar infrastruktur, først og fremst i raskt voksende økonomier i Asia og Latin-Amerika, sier direktør Harald Koch-Hagen for strategisk aktivaallokering i KLP.

New Markets Fund I er et infrastrukturfond for fornybar energi. Det betyr at pengene skal investeres i blant annet hav- og landbasert vindkraft, solcelleanlegg, biomasse, energiutnyttelse av avfall og strømnett.

Fondets strategi går ut på å finansiere og bygge ut anlegg og å selge seg ut når de går over i en ordinær driftsfase etter rundt ti år.

– Vi har allerede en betydelig satsing på fornybar energi, og med dette fondet får den satsingen et ytterligere løft og øker den geografiske spredningen. Med denne investeringen øker vi kapasiteten innen fornybar energi, sier direktør Heidi Finskas for samfunnsansvar i KLP.

Samlet er CIP-fondet på 700 millioner amerikanske dollar, tilsvarende rundt 6,1 milliarder norske kroner i fondet. Andre betydelige investorer er PensionDanmark, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lægernes Pension. Fondet har som mål å øke størrelsen til 1 milliard amerikanske dollar i løpet av de neste ni månedene.

KLP har allerede investert 1,4 milliarder kroner i andre fond fra Copenhagen Infrastructure Partners. I tillegg har KLP forpliktet seg med en ramme til forvaltningsselskapets fond på over fem milliarder kroner.