Heidi Finskas

KLP har vedtatt veikart om netto null-utslipp i 2050

KLP har tidligere annonsert mål om å støtte opp under 1,5-gradersmålet. I går vedtok styret KLPs veikart mot netto null-utslipp i 2050.

Konkret klimamål for investeringsporteføljen

Veikartet viser hvordan KLP skal vurdere hver enkelt investering opp mot en utslippsbane som er forenlig med 1,5-gradersmålet. Dette innebærer at KLP vil sette et konkret kortsiktig klimamål for porteføljen, så vel som å anvende beste praksis når det gjelder vurderingsmetoder og bruk av klimadata.

- Når KLP setter et klimamål gjør vi det for, og på vegne, av eierne våre som er kommuner og helseforetak. Da kan våre eiere være trygge på at pensjonspengene bidrar til at verden når klimamålene, sier Heidi Finskas som er direktør for samfunnsansvar i KLP.

Bidrag til kunnskap og utvikling av god klimapraksis

KLPs hovedformål er å sikre en trygg og konkurransedyktig pensjonsforvaltning. Ved å sette et klimamål for investeringsporteføljen søker KLP å påvirke samfunnet til å lykkes med målene i Parisavtalen, ved å bruke virkemidler som også er ansvarlig fra et finansielt ståsted. Det er viktig at næringslivet jobber i samme retning, og KLP vil bidra til kunnskap og utvikling av god klimapraksis i både finansnæringen og øvrig næringsliv.

Veikart publiseres

Åpenhet om selskapers netto null-utslippsmål er svært viktig, for næringslivet må lære av hverandre, og våre interessenter må forstå hvordan KLP faktisk jobber mot 1,5-gradersmålet. Derfor vil vi innen noen ukers tid publisere vårt veikart mot netto null-utslipp, samt periodisk rapportere på våre resultater.

Veien til Paris - KLPs veikart mot netto null

Les det viktigste fra rapporten og last den ned i sin helhet her