KLPs Håvard Gulbrandsen deltar i debatt med blant annet OECDs generalsekretær under FNs klimakonferanse i Polen.
KLPs Håvard Gulbrandsen deltar i debatt med blant annet OECDs generalsekretær under FNs klimakonferanse i Polen.

KLP blant topper på klimatoppmøte

FNs klimakonferanse i Polen er i full gang. KLPs Håvard Gulbrandsen deltar i debatt med blant annet OECDs generalsekretær om hvilke muligheter investorer har til å ta grep om klimavennlige investeringer.

- Det mest effektive klimapolitiske tiltaket for å endre selskaper og markeder i en klimavennlig retning, er å innføre en rettferdig og høy nok karbonpris i alle nøkkelland og -regioner, sa konserndirektør i KLP Kapitalforvaltning, Håvard Gulbrandsen, i onsdagens internasjonale toppdebatt.

Han deltok i en av konferansens store paneldebatter, "Aligning financial systems with the climate goals of the Paris agreement", 12. desember. Der var han i selskap med assisterende generalsekretær for FNs miljøprogram Satya S. Tripathi, generalsekretær i OECD Angel Gurría, Tysklands miljøvernminister Svenha Schulze, Costa Ricas miljøvernminister Carlos Manuel Rodríguez og visepresident for bærekraft i Verdensbanken, Laura Tuck.

Gjør andre selskaper grønnere

Klimakonferansen i den polske byen Katowice er godt inne i den siste og mest topptunge uka, og har verdens øyne rettet mot seg. KLP er invitert dit for å inspirere andre selskaper, og vise hvilke muligheter investorer har til å bidra til å bremse klimaendringene. KLP vil øke sine grønne investeringer med seks milliarder kroner i året, blant annet gjennom flere direkte investeringer i unoterte fornybar energi-prosjekter i utviklingsland. Det er særlig denne satsingen og utelukkelsen av kullselskaper KLP er bedt om å fortelle om.

- Vi ønsker å påvirke selskapene vi er investert i til å sette utslippsmål, unngå avskoging, og håndtere eksponering mot klimarisiko, sa Gulbrandsen i paneldebatten.

Paris-avtalens konsekvenser for finansbransjen 

Onsdag 5. desember deltok KLPs direktør for samfunnsansvar, Heidi Finskas, på et arrangement i regi av New Climate Institute og Greenpeace. Hun holdt innlegget "Awaking the giants in the financial world", og deltakerne diskuterte hva konsekvensene av målene i Paris-avtalen betyr for blant annet finanssektoren.

- For KLP er det en hyggelig anerkjennelse at vi blir invitert til en arena som dette som et foregangseksempel. Samtidig er vi ydmyke, for vi vet at også vi så vidt har startet på denne reisen. Klimarisiko i porteføljen vår er et tema vi vil jobbe for å forstå mye mer om i årene fremover, sier Finskas.

Fakta om Parisavtalen

Parisavtalen er en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene. Den ble vedtatt 12. desember 2015. Formålet er å holde den globale oppvarmingen under to grader, og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. Men disse målsettingene forutsetter raske kutt i klimautslippene. Innsatsen må tredobles hvis Paris-målene skal nås, har FNs miljøprogram UNEP advart om i en fersk rapport.