Isfjell som smelter i havet.

KLP best på temaet åpenhet og ansvar

Etisk bankguide ble lansert i dag, og KLP havnet på en tredjeplass. Cultura Bank og Storebrand er foran på lista.

Det er mange temaer med i undersøkelsen, som klimaendringer, menneskerettigheter, selskapenes forhold til våpenproduksjon og landbruk. KLP scorer 100 prosent på menneskerettigheter, og er best av alle bankene i kategorien "åpenhet og ansvar", med en score på 95 prosent.

- Vi er særlig glade for å være best i klassen på åpenhet, fordi åpenhet er en kjerneverdi for KLP og grunnleggende for ansvarlig forretningsdrift. Vi er alltid åpne om hvilke selskaper vi er investert i, har hatt dialog med eller har utelukket. I tillegg kommer vi godt ut fordi vi har ekstern gjennomgang av bærekraftsrapportering fra oss, og en åpen klagemekanisme på klp.no som kunder og andre interessenter kan bruke dersom de opplever noe kritikkverdig, sier direktør for samfunnsansvar i KLP, Heidi Finskas.

Påvirke næringslivet

KLP oppnår tilnærmet samme totalscore som i fjor; 72 prosent, mot fjorårets 73 prosent. KLP har vært inkludert i kartleggingen de tre årene den er gjort, og kommet ut som tredje beste bank i alle år.

- Ansvarlighet og bærekraft er viktig i alt vi gjør, og denne ratingen bekrefter at KLP har gode retningslinjer. Retningslinjer er en start, men det aller viktigste for oss er god praksis og at det vi gjør faktisk bringer næringslivet i en mer bærekraftig retning, sier Finskas.

Se årets resultater på etiskbankguide.no

Om Etisk bankguide

Etisk bankguide er den norske delen av det internasjonale initiativet Fair Finance Guide, gjennomført av Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet. Formålet er å gi forbrukere, organisasjoner og myndigheter innsyn i og oversikt over bankenes retningslinjer for etikk og bærekraft. Det er hele bankens virksomhet som dekkes, og i vårt tilfelle vil det si hele KLP-konsernet.

Interessante artikler

Nordys over tettsted

Klima som en finansiell risiko

04.06.19

Klimarelatert utvikling kan få konsekvenser for mange sektorer, og kan dermed påvirke verdien av KLPs investeringer. I KLP jobber vi derfor for å øke kunnskapen og bevisstheten rundt klima som finansiell risiko.