Kiran Aziz, senioranalytiker i KLP Kapitalforvaltning
Kiran Aziz, senioranalytiker i KLP Kapitalforvaltning

Derfor ekskluderer KLP 16 selskaper etter FN-rapport

KLP har besluttet å ekskludere 16 selskaper, med tilknytning til israelske bosettinger på Vestbredden. Bosetningen anses som brudd på internasjonal rett. KLP hadde investeringer verdt 275 millioner kroner (NOK) i selskapene på tidspunktet for avgjørelsen.

Kommune- og helse-Norges eget pensjonsselskap, KLP, har gjort grundige vurderinger etter at FNs høykommissær for menneskerettigheter offentliggjorde en liste over selskaper med virksomhet knyttet til de israelske bosetningene i det okkuperte palestinske territoriet.  

– Vår vurdering er at det er en uakseptabel risiko for at de ekskluderte selskapene bidrar til medvirkning på brudd av menneskerettigheter i krigs- og konfliktsituasjoner gjennom deres tilknytning til de israelske bosetningene på den okkuperte Vestbredden. Dette er forankret i reglene om okkupasjon i Haagreglementet og den fjerde Genèvekonvensjonen, sier senioranalytiker i KLP Kapitalforvaltning, Kiran Aziz.  

KLP har klare forventninger til selskaper vi er investert i og disse uttrekkene er gjort basert på aktsomhet.  I tillegg er aktsomhetsprinsippet kjernen i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.  

– Dette innebærer at selskapene har et ansvar for å respektere og beskytte menneskerettigheter i alle land de opererer i, uavhengig av om staten selv overholder disse rettighetene. Konflikt kan innebære særlig høy risiko for menneskerettighetskrenkelser. Selskaper som har virksomhet i konfliktområder bør derfor utvise spesielt høy aktsomhet for å unngå å bli involvert i krenkelser av menneskerettigheter og beskytte sårbare enkeltmennesker, sier Aziz.  

Fra før er det Myanmar-koblede selskapet Adani Ports og Special Economic Zone også ekskludert fra KLPs investeringer på grunn av aktsomhet. 

KLP ekskluderer Adani ports  

Utelukker på Vestbredden for 275 millioner 

Eksklusjonene omfatter selskaper innen bank, bygg og anlegg, infrastruktur og telekommunikasjon på Vestbredden. KLP har solgt aksjer og obligasjoner i disse selskapene til en verdi av 275 millioner kroner NOK.  

– Bankene er ekskludert på grunn av at vi mener de gjennom finansiering av boligbygging, bidrar til utvikling, utvidelse eller vedlikehold av bosetningene. Bygg og anleggsvirksomheter er utelukket på grunn av deres leveranser av materialer og infrastruktur. Utelukkelsen av telekommunikasjonsselskapene er gjort fordi kommunikasjonstjenester anses som grunnleggende infrastruktur for moderne samfunn sier Aziz.  

I tillegg er det gjort fire individuelle vurderinger på selskaper som leverer energi-, kommunikasjons- og overvåkingstjenester. KLP har besluttet å ekskludere alle fire.   

– Disse tjenestene inkluderer tilgang til strøm og drivstoff, og overvåking av bosettingenes eksterne grenser. Vi mener at disse tjenestene spiller en viktig rolle i vedlikehold og videreføring av bosetningene, sier Aziz.  

Har forsøkt dialog  

KLP har kontaktet alle de berørte selskapene for å etablere en dialog, og har fulgt opp dialogen på grunn av manglende svar.  

– Vi ønsker alltid å ha dialog med selskapene for å kunne påvirke gjennom vår eiermakt. Da vår påvirkning ikke ga resultater, valgte vi å ekskludere selskapene, sier Aziz. 

Her kan du lese beslutningsdokumentene (pdf)

Disse selskapene er ekskludert fra KLP og KLP-fondene på Vestbredden per juni 2021

 • ALSTOM SA 
 • SHTROM GROUP LTD   
 • ELECTRA LTD   
 • BANK HAPOALIM BM   
 • BANK LEUMI LE-ISRAEL   
 • FIRST INTL BANK ISRAEL   
 • ISRAEL DISCOUNT BANK-A   
 • MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD   
 • ALTICE EUROPE NV   
 • BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO   
 • CELLCOM ISRAEL LTD   
 • PARTNER COMMUNICATIONS CO   
 • DELEK GROUP LTD   
 • ENERGIX-RENEWABLE ENERGIES   
 • PAZ OIL CO LTD   
 • MOTOROLA SOLUTIONS INC