Heidi Finskas, Direktør Samfunnsansvar KLP
Heidi Finskas, Direktør Samfunnsansvar KLP
Foto: Skift Norge

Visste du at «blended finance» er en av løsningene på klima-utfordringene?

Dersom vi skal nå målene i Parisavtalen trenger vi mer fornybar energi. Spesielt er dette viktig i utviklingsland, hvor kull ofte er alternativet. I denne TED-talken forteller KLPs Heidi Finskas om hvordan et samspill mellom offentlig og privat kapital kan bidra til å løse dette.

Heidi Finskas er direktør for samfunnsansvar i KLP, og en av talerne på TEDxSkift Countdown i Oslo. I TED-talken forklarer Heidi Finskas hvorfor og hvordan KLPs investeringer i fornybar energi i utviklingsland gjennom «blended finance» er en viktig klimaløsning.

-Dersom vi skal nå målene i Parisavtalen trenger vi mer fornybar energi, og spesielt i utviklingsland hvor kull ofte er alternativet. Investeringsbehovet i fornybar energi er stort, og for å klare de nødvendige investeringene er det avgjørende at mer kapital fra private, institusjonelle investorer finner veien til denne typen investeringer. «Blended finance», det vil si et samspill mellom offentlig og privat kapital, kan være forløsende for at det skal skje, forklarer Heidi Finskas.

En vinn-vinn-situasjon

«Blended finance» er en finansieringsform hvor utviklingsmidler brukes strategisk til å mobilisere privat kapital til å finansiere bærekraftige utviklingsprosjekter i utviklingsland. Dette kan for eksempel gjøres ved at et land gir et statsgarantert lån til et prosjekt for å få med seg kommersielle investorer på prosjektet. En slik investor kan for eksempel være KLP. Dette skaper en vinn-vinn-situasjon.

Et eksempel på «blended finance» er det innovative klimafondet Climate Investor One. Her bidrar statsgaranterte lån og midler fra offentlige givere til å redusere risikoen for private og kommersielle investorer, som KLP. Climate Investor One har dermed tre ulike finansielle bidragsytere:

 1. Offentlig giver 

  For eksempel en statlig utviklingsbank. 
  Den offentlige giveren gir et billig lån til prosjektet. De er imidlertid de siste som får pengene tilbake, noe som betyr at dersom prosjektet mislykkes vil det første tapet dekkes av den offentlige giveren. Dette kalles en «first loss» mekanisme, eller en førstetaps-mekanisme.
 2. Statsgaranterte lån

  Det statsgaranterte lånet bidrar til å redusere kredittrisikoen i prosjektet nettopp fordi det er garantert av staten.

 3. Kommersiell investorer

  For eksempel KLP.
  Den kommersielle investoren vil kreve en attraktiv avkastning for å være villig til å investere. Kombinert med førstetaps-mekanismen bidrar det billige statsgaranterte lånet til å redusere risikoen i prosjektet for investorer som KLP, og? det gjør at vi får en høyere forventet avkastning.

-Det fine med blended finance er at begge parter drar nytte av samspillet. Offentlige penger kan brukes for å redusere risiko, noe som betyr at investorer tør å gjøre investeringer som tidligere ble ansett som for risikable. Dette åpner opp nye investeringsmuligheter for oss som investorer. Det offentlige, derimot, kan utrette mer med mindre midler, ettersom de bidrar til å mobilisere privat kapital, fortsetter Finskas.

Mer enn bare tilgang til energi

Det er også andre måter blended finance kan bidra på. KLP har investert direkte i fornybar energi i utviklingsland siden 2012 gjennom vårt partnerskap med Norfund (Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland). Sammen har vi startet et felles investeringsselskap som investerer direkte i prosjekter. Norfund har verdifull lokal kunnskap i utviklingsland, som gjør at risiko håndteres på en akseptabel måte i disse prosjektene, mens KLP har pensjonspenger å investere.

Totalt har pensjonspengene KLP forvalter bidratt til bygging av rundt 950 MW med fornybar energi – tilsvarende strømbehovet til nesten 2,1 millioner innbyggere i utviklingsland. Blant fornybar energiprosjekter vi har investert i sammen med Norfund, er en av verdens største solparker i Egypt, Mosambiks første storskala solpark og Afrikas største vindpark i Kenya.

 

Mocuba i Mosambik

Mosambik er et av de fattigste landene i verden, og bare 31 prosent av befolkningen har tilgang til strøm. Her var vi med å finansiere Mocuba - Mosambiks første storskala solpark. Den produserer strøm tilsvarende behovet til 175 000 husstander i Mosambik hvert år.  I tillegg til å redusere klimagassutslipp med rundt 80 000 tonn årlig, bidrar anlegget til å stabilisere strømnettet og energiforsyningen i Nord-Mosambik.

Under bygging av parken ble det sysselsatt rundt 1 500 personer, hvorav de fleste ansatte var lokale. I dag sysselsetter parken bare en håndfull mennesker, men den har fortsatt en betydelig effekt på økonomien. Etter hvert som folk og bedrifter får bedre og mer pålitelig energiforsyning, forbedres produktiviteten og nye virksomheter etableres. Dette gir igjen flere jobber og økonomisk vekst. På denne måten er KLP med å bidra til at FNs bærekraftsmål nummer 7 «Ren energi for alle», nummer 8 «Anstendig arbeid og økonomisk» og nummer 13 «Stopp klimaendringene» nås.

Benban-komplekset i Egypt

Benban er en av verdens største solparker, og når den er bygget vil den være større enn dagens største i Kina. Totalt dekker den 37 kvadratkilometer – et område like stort som Oppegård kommune. Solparken er en viktig del av egyptiske myndigheters plan for å øke energiproduksjonen og andelen fornybar energi i landet.  

Solparken vil produsere nok energi til å forsyne 420 000 husholdninger i Egypt med strøm hvert år, og har under byggingen av anlegget har det blitt skapt tusenvis av arbeidsplasser. I tillegg fører solparken til at vi unngår store klimagassutslipp – hele 420 000 tonn årlig.

Ved å bidra i finansieringen av prosjektet er KLP med å bidra til at flere av FNs bærekraftsmål nås, blant annet nummer 7 «Ren energi for alle», nummer 8 «Anstendig arbeid og økonomisk» og nummer 13 «Stopp klimaendringene».

Lake Turkana i Kenya

Lake Turkana er Afrikas største vindpark og en viktig del av Kenyas målsettinger om fornybar energi. Vindparken står for nesten 17 prosent av Kenyas installerte produksjonskapasitet, og bidrar dermed til å unngå produksjon fra fyringsoljeanlegg.

På denne måten er KLP med å bidra til at flere av FNs bærekraftsmål nås; nummer 7 «Ren energi for alle», nummer 8 «Anstendig arbeid og økonomisk», men også nummer 9 «Industri, innovasjon og infrastruktur». I tillegg til å gi pålitelig og rimelig strøm har prosjektet hatt flere andre positive effekter. En ny vei har redusert tiden og kostnadene for transport i et avsidesliggende område, og det har bidratt til å øke handelen i regionen.

Hva er TEDxSkift Countdown?

TEDx Countdown er et globalt initiativ som tar sikte på å løfte frem og fremskynde løsninger på klimautfordringene. Det er også en faktisk «countdown», eller en nedtelling, til klimatoppmøtet COP26 som arrangeres i Glasgow i 2021. Ønsket er å få satt ambisiøse mål og å få i gang en global dialog om klimaløsninger frem mot klimatoppmøtet neste år. Derfor vil det arrangeres ulike TEDx-eventer over hele verden gjennom et bredt nettverk av partnere. Skift, et norsk næringslivsdrevet klimainitiativ, er en av partnerne i Norge. Skift sine medlemmer er de mest klimaambisiøse selskapene i Norge, og KLP er et av disse.

Vil du vite mer?