Ekskluderte selskaper

Det er full åpenhet om hvilke selskaper som er utelukket fra KLPs investeringer.

Å offentliggjøre ekskluderingene og begrunnelsene handler om å ta ansvar for våre valg. Vi har et reelt ønske og mål om at dette skal bidra til forbedringer.

Vi krever transparens av selskapene vi investerer i. Da må vi på vår side være åpne om vårt eget arbeid overfor kunder og andre interessenter.

Her finner du en oversikt over ekskluderte selskaper per desember 2017.

Offentliggjøring av ekskluderte selskaper

2017

1. desember 2017

Pressemelding
Kullselskaper
Scandinavian Tobacco Group

1. juni 2017

Pressemelding

Bharat Heavy Electricals
PetroChina Co. Ltd.
Leonardo (Finmeccanica) (endring av utelukkelsesgrunnlag)
AES Corp. (endring av utelukkelsesgrunnlag)
Kullselskaper

 

13. mars 2017

KLP utelukker selskapene involvert i Dakota Access Pipeline

Utelukkelse av ETP, Phillips 66, Enbridge og Marathon Petroleum

4. januar 2017

KLP utelukker flere kullselskaper

Kullselskaper

 

2016

8. desember 2016

Pressemelding

Kullselskaper
Duke Energy (endring av utelukkelsesgrunnlag)
Eletrobras
Kosmos Energy Ltd. og Cairn Energy
Al Eqbal for Investment (tobakk) 
Ceylon (tobakk)

 

21. juni 2016

Pressemelding

Kullselskaper
Petrobras
San Leon Energy
ZTE Corporation
HM Sampoerna (tobakk)
ST Engineering Financial (våpen)

 

2015

8. desember 2015

Pressemelding

Kullselskaper
BAE Systems
Fluor Corporation og Huntington Ingalls Industries
Glencore
Genting Berhad og Genting Plantations Berhad
IJM Corporation Berhad og IJM Plantations Berhad
 
1. juni 2015

 

Kullselskaper
China Railway Group Ltd.
Cemex SAB de CV og HeidelbergCement
Noble Group Ltd.
Sabanci Holdings (Haci Omer) (tobakk)

2014

Pressemelding

Kullselskaper
POSCO, Daewoo International Corp. og Olam International
Agrium Inc.

2013

Pressemelding

Tokyo Electric Power Company
WTK Berhad, Ta Ann Berhad, Zijin Mining, Volcan Compañia Minera, Zuari Agro Chemicals
Total
 2015201420132012201120102009
Antall utelukkede
selskaper
124996964645947
Antall reinkluderte
selskaper
51411310

Slik jobber vi:

Selskapene i KLPs investeringsunivers overvåkes kontinuerlig for brudd på våre etiske retningslinjer. Alle saker følger en bestemt prosess før en beslutning om eventuell ekskludering blir tatt:

Prosess

HendelseGjennom daglige automatiske søk i tusenvis av kilder (eksempelvis nyhetsmedier, bransjetidskrifter, nyhetsbrev, FN-organisasjoner og myndigheter) fanges potensielle brudd på våre retningslinjer opp.
UtredningPotensielle brudd blir så utredet av vår tjenesteleverandør. Både selskapet og andre interessenter, f.eks. internasjonale organisasjoner og NGOer (ikke-statlige organisasjoner), blir kontaktet med formålet å samle fakta og danne et mest mulig objektivt bilde. For analysene som utgjør grunnlaget for KLPs beslutninger om dialog og/eller uttrekk, støtter vi oss i hovedsak på vår tjenesteleverandør GES Investment Services, men også på Etikkrådet for Statens Pensjonsfond – Utland. Enhver beskyldning skal være bekreftet av selskapet selv eller av en troverdig offisiell kilde, f.eks. myndigheter eller FN-organer.
Dialog og engasjementHvis det er konstatert brudd på våre retningslinjer etableres en dialog med selskapet. Dialog med selskaper er vanligvis en kombinasjon av møter, e-postkorrespondanse og telefonkonferanser. Målet er at selskapet skal arbeide for forbedring slik at en ekskludering kan unngås.
Resultat tilfredsstillende?

Dersom utredningen konkluderer med at selskapet er assosiert til normbruddet og over tid ikke viser ansvar eller vilje til å ta tak i problemene, vil vår tjenesteleverandør anbefale KLP å trekke seg ut. For å unngå ekskludering må selskapet oppfylle fire krav:

 

  1. Den rapporterte hendelsen har opphørt.
  2. Selskapet har håndtert hendelsen og konsekvensene på en ansvarlig måte.
  3. Selskapet har systemer og rutiner på plass for å forhindre at lignende skjer i fremtiden.
  4. Punkt 1-3 er verifisert.
Eksklusjonsbeslutningen kan også oppheves hvis grunnlaget for utelukkelse ikke lenger er til stede.
EksklusjonSom siste utvei kan KLP velge å selge verdipapirer utstedt av det aktuelle selskapet og ekskludere selskapet fra sitt investeringsunivers. Listen over de ekskluderte selskapene blir oppdatert to ganger per år - i juni og i desember.
Re-inkluderingDialogen med selskapet fortsetter også etter at KLP har solgt sine aksjer. Målet er fortsatt at selskapet skal forbedre sin policy og sine rutiner slik at de ikke lenger bryter med våre etiske retningslinjer, og dermed bli investerbare igjen. De fire kravene ovenfor gjelder også for at et selskap skal bli inkludert igjen.

Ekstern forvaltning:
KLP forvalter i hovedsak kapitalen internt. Men i de fond, investeringsselskaper og kollektive strukturer hvor KLP er deleier og ikke direkte kan påvirke investeringspraksisen, vil KLPs prinsipper og policy ivaretas gjennom utvelgelseskriterier og en aktiv utøvelse av eierskapet. Dersom forvaltningen kommer i konflikt med vår policy skal en vurdering om å trekke ut investeringsmidler gjøres. Generelt ønsker KLP å påvirke finansbransjen og avtaler om ekstern forvaltning eller annet kan være en god mulighet til å påvirke finansindustrien til en ansvarlig investeringspraksis.

Avkastningsanalyser:
I KLP balanserer vi porteføljene slik at den finansielle effekten av eksklusjonene blir minst mulig. Vi arbeider også systematisk for å påvirke ekskluderte selskaper, slik at vi kan investere i dem igjen. Les mer om avkastningsanalyser

Kriterier for inkludering:

  • Den rapporterte hendelsen har opphørt.
  • Selskapet har håndtert den rapporterte hendelsen og konsekvensene på en ansvarlig måte.
  • Selskapet har systemer og rutiner på plass for å forhindre at lignende skjer i fremtiden.
  • Punkt 1-3 er verifisert.

Eksklusjonsbeslutningen kan også oppheves hvis grunnlaget for utelukkelse ikke lenger er til stede.

Offentliggjøring av inkluderte selskaper

2017

 

1. desember 2017

Pressemelding
Alstom
Chevron
L-3 Technologies Inc.
Kullselskaper

1. juni 2017

Singapore Technologies Engineering og ST Engineering Financial 1
Pressemelding

2016

8. desember 2016

Adris Grupa d.d.
Pressemelding

 

21. juni 2016

Total SA
Pressemelding

 

2015

8. desember 2015

Cemex SAB de CV
Wesfarmers 
Power Asset Holdings og Turqouise Hill Resources
Pressemelding

1. juni 2015

Dongfeng Motor Group
Pressemelding

2014

Yahoo!, Inc.
Pressemelding

2013

Toyota
Pressemelding
FMC Corporation
Pressemelding
Bridgestone
Pressemelding
BAE Systems
Pressemelding

2012

Ingen endringer

2011

Ingen endringer

2010

G4S
McDermott International
United Technologies

Ifølge KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer utelukkes selskaper fra KLP og KLP-fondenes porteføljer som medvirker til grove eller systematiske brudd på internasjonale normer. KLP utelukker selskaper som bryter med internasjonale standarder på følgende områder (med enkelte lenker til eksempler på konvensjoner og standarder som kan være relevante i vurderingene):

Adferdsbaserte eksklusjonskriterierProduktbaserte eksklusjonskriterier
 

Rammen for eksklusjonskriteriene er de ti prinsippene til FNs Global Compact, som KLP gjennom sitt medlemskap i Global Compact har forpliktet seg til å følge. Disse prinsippene omhandler menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon.

KLPs retningslinjer er i tråd med de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland. Vi følger derfor i regel Etikkrådets tilrådninger.

Disse temaene er også konkretisert for næringslivet i OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, samt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. KLP og KLP-fondene henviser ellers til spesifikke konvensjoner og internasjonale standarder i de konkrete beslutningsdokumentene om uttrekk.  

Les mer om ansvarlige investeringer

Lurer du
på noe?
Kontakt oss