Solcelle park

Investeringer i utviklingsland

Vi har en egen portefølje for utviklingsinvesteringer. Målet med disse investeringene er ikke bare å gi god avkastning på pensjonsmidler, de skal også skape resultater for samfunnet i miljømessig, sosial eller økonomisk forstand.

Bygger mer fornybar energi

Vi har valgt å gjøre utviklingsinvesteringer innen finans og fornybar energi i utviklingsland. Dette er sektorer og investeringer som støtter direkte oppunder FNs bærekraftsmål, særlig mål 7 om ren energi for alle og mål 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Verden trenger mer energi, samtidig bør en større andel av energiproduksjonen bli fornybar. Derfor investerer vi i fornybar energi-prosjekter som tilfør utviklingsland ny produksjonskapasitet. Det er særlig i utviklingsland at energibehovet er stort, og alternativet ofte er fossil energi. Hittil har investeringene resultert i solparker i Sør-Afrika, Rwanda og Honduras. Flere prosjekter er under bygging.

Vi samarbeider med flere aktører

Vi har etablert et felles investeringsselskap med Norfund, KLP Norfund Investments, som investerer i selskaper som bygger og drifter fornybar strømproduksjon. Det norske selskapet Scatec Solar er industriell partner i flere av de solparker som KLP Norfund Investments har investert i. I tillegg har vi investert i fondet Climate Investor One, som investerer i nye fornybarprosjekter i utviklingsland.

Gir millioner muligheter

Gjennom FNs bærekraftsmål blir det fremhevet hvor viktig det er at alle får tilgang til finansielle tjenester. Dette er bakgrunnen for at vi har valgt bank og finans for våre utviklingsinvesteringer. Gjennom våre partnere har millioner av kunder i utviklingsland fått mulighet til å låne og spare for å styrke sin egen økonomi.

Allerede i 2008 begynte vi å investere i utviklingsland gjennom dannelsen av NMI, Nordic Microfinance Initiative. NMI investerer i mikrofinansinstitusjoner. I 2014 dannet vi og Norfund, sammen med en del andre aktører, investeringsselskapet NorFinance. Gjennom dette selskapet har vi gjort investeringer i afrikanske banker. I 2016 gikk NorFinance sammen med Norfund og de nederlandske selskapene FMO og Rabobank om å starte investeringsselskapet Arise. Formålet med dette selskapet er å bidra til økonomisk og sosial utvikling i Afrika gjennom investeringer i afrikanske banker. I 2017 var Arise i drift.

Mer om vårt engasjement i verden

Heidi Finskas, direktør for samfunnsansvar i KLP, dro til Egypt og fikk se med egne øyne hva investeringene fører til.
Heidi Finskas, direktør for samfunnsansvar i KLP, dro til Egypt og fikk se med egne øyne hva investeringene fører til.

KLP investerer i verdens største solpark

I 2050 er vi 10 milliarder mennesker og verdens energibehov vil vokse med en tredjedel innen 2040. For å nå 1,5 gradersmålet, må 80 prosent av verdens energi komme fra fornybare kilder innen 2050. Nå sørger investeringsmidler fra KLP for at verdens største solcelleanlegg utenfor Aswan i Egypt blir realisert.

04.06.19

Norfund NMI utviklingsland

Nye 120 millioner til utviklingsland

Norsk Mikrofinansinitiativ (NMI) fyller ti år. KLP investerer 120 millioner kroner i et nytt fond, og bidrar til å styrke velferden for spesielt fattige kvinner i utviklingsland.

04.06.19

Harald Koch-Hagen, Direktør for strategisk aktivaallokering i KLP.

KLP investerer i solenergifond

KLP går inn med ca. 120 millioner kroner i solenergifondet NextPower III. Fondet skal investere i solenergiprosjekter over store deler av verden.

05.06.19