Agentinformasjon KLP Bedriftspensjon AS

KLP Bedriftspensjon AS har inngått avtale med følgende agentvirksomhet om formidling av tjenestepensjon.

Corator AS

Leder: Øystein Lyngmyr
Organisasjonsnummer: 999065309
Etablert i og kan yte tjenester i Norge.
Finanstilsynet er tilsynsmyndighet.

Østlandet Finans og Forsikring AS

Leder: Knut Aas
Organisasjonsnummer: 998745543
Etablert i og kan yte tjenester i Norge.
Finanstilsynet er tilsynsmyndighet.

Snorre Finansrådgivning AS

Leder: Freddy Myrvang
Organisasjonsnummer: 982082196
Etablert i og kan yte tjenester i Norge.
Finanstilsynet er tilsynsmyndighet.

Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning AS

Leder: Christian Carlem
Organisasjonsnummer: 923569553
Etablert i og kan yte tjenester i Norge.
Finanstilsynet er tilsynsmyndighet.