Sverre Thornes

Solid avkastning for KLP

  • Verdijustert avkastning utgjør 1,5 prosent
  • Gode resultater i datterforetakene

KLP oppnådde et avkastningsresultat, som er avkastning ut over det foretaket har garantert til sine kunder, på 4,7 milliarder kroner i første kvartal. Verdijustert avkastning på kundenes midler ble 1,5 prosent, mens bokført avkastning ble 1,4 prosent.

- Vi kan glede oss over et godt resultat med stabil drift og god avkastning til våre kunder. Solid avkastning i aksjemarkedet bidro godt til KLPs resultat i første kvartal, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Viktige hendelser i første kvartal

KLP fortsetter å investere i oppstartsvirksomheter for å bidra til best mulig utvikling av lokalsamfunn og fremtidens norske næringsliv. KLP har derfor etablert «KLP Trykktanken» som skal kvalifisere og utvikle forretningsideer og investeringsmuligheter i en tidlig fase. Den første KLP Trykktanken ble i samarbeid med CoFounder lansert i Bodø i mars og fokuserer på digitalisering. Målet er å finne og videreutvikle lokale nordnorske bedrifter, som gjennom digitale løsninger kan øke ressursutnyttelse og effektivisering og skape nytt næringsliv lokalt. Den første KLP Trykktanken ble i samarbeid med blant annet CoFounder og SINTEF lansert i Bodø i mars og fokuserer på digitalisering.

For 2021 rangerte norske forbrukere KLP som den mest bærekraftige merkevaren i kategorien «Forsikring og pensjon». Dette var det gledelige resultatet av bærekraftundersøkelsen Sustainable Brand Index 2021, som hvert år rangerer merkevarer etter hvordan norske forbrukere oppfatter dem når det gjelder bærekraft, miljømessig- og sosialt ansvar.

Datterforetakene

KLP Skadeforsikring, KLP Banken, og KLP Kapitalforvaltning utviklet seg alle veldig godt gjennom kvartalet. Alle styrket sin markedsposisjon, og leverte gode økonomiske resultater. Samlet ble resultatet fra datterselskapene 140 millioner kroner i kvartalet.

Nøkkeltall etter første kvartal 2021

Verdijustert kapitalavkastning 1,5 prosent
Bokført kapitalavkastning 1,4 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 7,0 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 5,3 milliarder kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern 814 milliarder kroner

For mer informasjon kontakt:   

Konsernsjef Sverre Thornes: tlf. 977 44 007
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312
Direktør finans Oliver Siem: tlf. 934 31 820
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350