Aage Schaanning
Aage E. Schaanning. Konserndirektør økonomi og finans.

Skal skape ny industri i Nord-Norge

21. april går startskuddet for gründer- og næringsutviklingskonseptet KLP Trykktanken – Industri i Helgeland.

– Vi ønsker å bidra til best mulig utvikling av lokalsamfunn og fremtidens norske næringsliv. Som kommune- og helse-Norges pensjonsselskap investerer derfor KLP stadig mer av pensjonspengene i selskaper i en tidlig fase, sier Aage Schaanning, som er konserndirektør for økonomi og finans i KLP.

Nå lanseres akseleratorkonseptet KLP Trykktanken – Industri i Helgeland. Prosessindustri har lang historie i Nord-Norge. Med tilgang på rimelig, fornybar kraft og en kompetent og solid arbeidsstokk ligger mye til rette for konkurransedyktig industri i Nord-Norge – med hele verden som marked.

Potensialet for nye bærekraftige, industrielle løsninger er skyhøyt, men løsningene kommer ikke av seg selv. Det må satses både kapital og ressurser på nye ideer utenfor ordinær drift, og ideene må bearbeides kontinuerlig – for Nord-Norge, Paris og hele verden.

Målet med KLP Trykktanken Industri er å finne de mest spennende industrimulighetene i Nord-Norge og gi dem et betydelig løft på veien mot kommersialisering.

Ressursnettverk

KLP Trykktanken er en prosess for å sette fart og retning på forretningsideer fra gründermiljø, næringsliv og forskning og utvikling. I konseptet jobber et tverrfaglig team med ideen, og deltakerne får tilgang til et omfattende ressursnettverk med blant annet investorer og fagekspertise fra Sintef.

For en eller flere heldige gründere kan prosessen ende opp med en investering av KLP-midler gjennom CoFounder. Arctic Cluster Team (ACT) er også en partner i gjennomføringen av prosjektet.

– Hensikten med Trykktanken er å identifisere spennende forretningsmuligheter innenfor etablert næringsliv og gründermiljø på tvers av regionene i nord, sier Vilde Kvarberg fra investerings- og managementselskapet CoFounder.

Fristen for gründere og lokalt næringsliv til å melde inn gode idéer er 20. juni. Tidlig september er det kick-off-samling for de utvalgte bedriftene. 22. - 23. september gjennomføres det en avsluttende Trykktanken-samling over to dager.

Meld inn din forretningsidé på Trykktanken.no

KLP Trykktanken – Industri i Helgeland er den tredje trykktanken som gjennomføres i år. De to foregående er:

  • KLP Trykktanken – Digitalisering i Bodø
  • KLP Trykktanken – Marine Råstoff i Tromsø

Interessante artikler

Aage Schaanning
Aage E. Schaanning. Konserndirektør økonomi og finans.

På jakt etter fremtidens bedrifter i Bodø

07.04.21

Startskuddet for gründer- og næringsutviklingskonseptet KLP Trykktanken - Digitalisering i Bodø går denne uken.

Nordlys over lofoten, Norge.

KLP Trykktanker: satsning på næringsliv i Nord-Norge

17.03.21

KLP Trykktanken er en intensiv utviklingsprosess for å kvalifisere og utvikle forretningsideer og investeringsmuligheter i tidlig fase. Nå ser vi etter kandidater i Nord-Norge.

Såkorn Sintef

KLP investerer i såkornfond

05.06.19

Tirsdag 5. juni lanserte SINTEF et nytt såkornfond. KLP er et av selskapene som investerer i utvalgte oppstartsbedrifter gjennom fondet. Dette er KLPs første såkorninvestering.