Birgitte Lange i Redd Barna og Sverre Thornes i KLP.
Birgitte Lange i Redd Barna og Sverre Thornes i KLP.

Redd Barna flytter innskuddspensjonen til KLPs svanemerkede fond

Redd Barna skjerper kravene til at pensjonen skal forvaltes ansvarlig, og flytter derfor pensjonen til KLPs svanemerkede fond.

– Etikk og bærekraft står sentralt i alt vi gjør, og det gjelder for pensjonene våre også. Da spiller det en rolle hvordan pengene bidrar i samfunnet, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.

Redd Barna utfordret flere pensjonsselskaper til å ta et større samfunnsansvar ved å holde pengene unna sektorer som har negative samfunnsmessige konsekvenser.

– For å benytte vår innkjøpsmakt utlyste vi en anbudsrunde for vår egen innskuddspensjon, der vi særlig utfordret selskapene på etikk og bærekraft. I denne runden fikk vi god dialog med KLP, som lyttet til våre ønsker og tilbød et produkt vi kan stå inne for, sier Lange. 

Redd Barna flyttet sin pensjonsordning til KLP i september i år. Konsernsjef Sverre Thornes i KLP er glad og stolt over å ha sluppet gjennom Redd Barnas nåløye.

– Vi er opptatt av at pensjonskapitalen vi forvalter for bedrifter, organisasjoner og kommune- og helse-Norge skal forvaltes til samfunnets beste, og vi setter pris på å bli utfordret på det, sier Thornes.

- Å ta samfunnsansvar ligger i ryggmargen vår og har gjort det lenge, understreker Thornes. KLP vurderer hele tiden hvilke sektorer vi skal være investert i, men han legger ikke skjul på at samtalene med Redd Barna fremskyndet introduksjonen av nye etiske og miljøvennlige fond.

- KLP er et selskap som lytter til kundene, og jeg er glad for at Redd Barna gjennom dialog har bidratt til å gjøre oss enda bedre, sier Thornes.

De nye miljømerkede fondene som Redd Barna nå putter pensjonspengene i, blir også tilgjengelig for alle andre fondskunder av KLP. De svanemerkede fondene kan for eksempel benyttes i innskuddspensjon. Det gir kundene en mulighet til å ta valg som bidrar til en bedre fremtid for mennesker og natur.