Sverre Thornes, konsernsjef i KLP

Solid avkastning i tredje kvartal

- Solid avkastning
- Resultatet til KLPs kunder utgjør 6,1 milliarder kroner hittil i år
- Godt rustet for nytt pensjonsregelverk

KLP oppnådde et avkastningsresultat, avkastning ut over det selskapet har garantert til sine kunder, på 6,1 milliarder kroner hittil i år. Verdijustert avkastning på kundenes midler ble 1,6 prosent i tredje kvartal og 2,9 prosent hittil i år. Bokført avkastning ble 3,1 prosent hittil i år. Investeringer i eiendom og aksjer bidro mest til det gode resultatet i tredje kvartal.

– Vi er glade for at vi kan legge frem et sterkt resultat etter tredje kvartal. Avkastningen på våre kunders pensjonsfond er godt over den avkastning vi har garantert, og kostnadene våre er lave. Det skaper verdier for kundene og eierne våre, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

- Vi er veldig godt rustet til å møte svakere perioder uten at kundene skal merke dette, sier Thornes.

Godt rustet for nytt regelverk

KLP har en stabil underliggende vekst i premiereserven. Den pågående kommune- og regionreformen ser så langt ikke ut til å resultere i større bevegelser i disse sektorenes kundeforhold til KLP.

Rett før sommeren ble partene i arbeidslivet enige om prinsippene for endringene i offentlig tjenestepensjon. Denne ordningen tilrettelegger i større grad for å kunne kombinere arbeid og pensjon, og planlegge når man selv ønsker å gå av med pensjon. I flere tiår vil ansatte i offentlig sektor få sin pensjon med elementer fra både den gamle og nye tjenestepensjonsordningen, med tillegg for store grupper med individuelle garantier og overgangsordninger. KLP er i full gang med å implementere IT-systemer som skal håndtere disse utfordringene for både arbeidsgiverne og deres ansatte.

- KLP er godt rustet for å møte økt kompleksitet som følger av regelverksendringer. Nytt regelverk gir større valgfrihet for den enkelte og vil skape et økt informasjonsbehov. Krav til kompetanse og systemer hos leverandørene vil øke. Vi er godt i rute til å få på plass en ny pensjonsveileder, der medlemmene våre kan simulere hvordan ulike valg av pensjon og arbeid påvirker pensjonen sin, sier Sverre Thornes.

Endringene i pensjonsordningen for offentlig ansatte gjelder fra og med 1. januar 2020.

Grønne investeringer

KLP har betydelige investeringer i fornybar energi, både i Norge og internasjonalt. Selskapet satser særlig på å øke fornybar energikapasitet. I tredje kvartal ble tre nye fornybaranlegg ferdigstilt. En vindpark i Kenya, en solpark i Honduras og et biomasseanlegg i Storbritannia. De siste årene har KLP med partnere bidratt til åtte nye fornybaranlegg som vil produsere strøm for 6,3 millioner mennesker.

KLP Banken lanserte i september et grønt boliglån til medlemmer, som gir lavere boliglånsrente til de medlemmene som velger å oppgradere eller kjøpe klimavennlige boliger.

KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for tredje kvartal på klp.no

Nøkkeltall etter tredje kvartal 2018

Verdijustert kapitalavkastning 2,9 prosent
​Bokført kapitalavkastning 3,1 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 31,3 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 13,6 milliarder kroner
​Forvaltningskapital KLP Konsern 692 milliarder kroner

For mer informasjon kontakt:        

Konsernsjef Sverre Thornes: tlf. 977 44 007
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312
Direktør finans Oliver Siem: tlf. 934 31 820
​Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350