KLP besøkte det brasilianske gruveselskapet Vale i juni 2017.
KLP besøkte det brasilianske gruveselskapet Vale i juni 2017.
Foto: Annie Bersagel/KLP

KLP utelukker gruveselskapet Vale

Det brasilianske selskapet ekskluderes for å skade miljøet og bryte menneskerettighetene.

KLPs investeringer

I KLP er samfunnsansvar en del av vurderingen for alle typer investeringer.

Slik investerer vi

Vi har tydelige kriterier, og er åpne om våre valg. Derfor har vi alltid vært åpne om hvilke selskaper vi har utelukket fra våre investeringer.

Hva vi ikke investerer i

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og fond under KLPs forvaltning utelukker Vale SA. Som følge av beslutningen har KLP solgt aksjer for 97 millioner kroner i selskapet.

233 mennesker ble drept og mer enn 37 personer er savnet etter at en demning som Vale eier og driver kollapset 25. januar i år i delstaten Minas Gerais i Brasil.

– Ulykken utgjør uakseptabel risiko for å medvirke til grove menneskerettighetsbrudd og alvorlig miljøskade. Det er samtidig skjerpende at selskapet er involvert i to svært alvorlig tilsvarende hendelser på få år, sier leder Jeanett Bergan for ansvarlige investeringer i KLP.

To alvorlige ulykker

I november 2015 var Vale SA involvert i en tilsvarende ulykke da en gruve som var driftet av et samarbeidsselskap kollapset. 19 mennesker døde.

KLP har hatt flere møter med Vale for å følge opp hvordan selskapet jobbet forebyggende etter kollapsen i 2015. Etter den nye ulykken har KLP trappet opp dette arbeidet.

Vale økte ikke sikkerhetstiltakene etter å ha mottatt rapporter om at det var høy risiko knyttet til demningen i Minas Gerais.

– Det er fortsatt usikkerhet rundt hva som forårsaket årets ulykke, men det er klart at det Vale gjorde etter 2015-ulykken ikke var tilstrekkelig for å hindre nye ulykker og alvorlig konsekvenser. Selskapet har nå selvsagt ytterligere intensivert arbeidet, men med to slike alvorlig ulykker er det vanskelig å ha tillit til selskapets evne til å ivareta sikkerheten. Den iboene risikoen for ulykker i tilknytning til selskapets demningsdeponier er fortsatt høy, sier Bergan.

KLP ekskluderer selskaper som bryter med KLPs retningslinjer for ansvarlige investering.

Utelukker cannabis-selskaper

KLP besluttet tidligere i vår å utelukke seks selskaper som produserer cannabis til ikke-medisinsk bruk. Begrunnelsen er at FN-konvensjoner forbyr produksjon og salg av cannabis fordi det defineres som et narkotisk stoff.

De fem selskapene som er utelukket er Aurora Cannabis Inc., Canopy Growth Corp., HEXO Corp., Cronos Group Inc., CannTrust Holdings Inc. og Aphria Inc.