Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP
Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP

KLP utelukker britiske G4S

Skrevet av: Glenn Slydal Johansen | 03.12.19

Sikkerhetsselskapet utelukkes av KLP og fra fond KLP forvalter. KLP ser for stor risiko for å medvirke til menneskerettighetsbrudd ved å være investert i selskapet.

​G4S er et britisk selskap som tilbyr sikkerhetstjenester i hele verden. Selskapet opererer i 90 land, inkludert Qatar og De forente arabiske emirater (Emiratene). Det er i disse to landene at selskapet knyttes til brudd på grunnleggende arbeidstakerrettigheter definert av FNs organisasjon for arbeidslivet, Den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen ILO.

KLPs beslutning følger Etikkrådets anbefaling som førte til Statens Pensjonsfond utland nylig utelukket G4S. KLP har solgt verdipapirer i G4S for 31,4 millioner kroner som følge av beslutningen.

– Etikkrådet har avdekket alvorlige forhold om G4S, sier leder Jeanett Bergan for ansvarlige investeringer i KLP.

Migrantarbeidere

I en stadig mer globalisert verden der konkurransen er hard, har bedrifter motivasjon for å bruke arbeidskraft fra land med lave lønninger når det er mulig. I land som Qatar og Emiratene har ikke arbeidstakere godt nok vern for å hindre brudd på internasjonale arbeidstakerrettigheter. Ettersom arbeidere fra andre land i regionen er sårbare for utnyttelse, har selskaper ansvar for å sikre at de ikke bidrar til slike brudd.

Det er i dette markedet for arbeidsinnvandring at det skapes rom for menneskehandel, moderne slaveri og kriminell virksomhet ved at rekrutteringsagenter tilbyr arbeid mot betaling og til vilkår som senere ikke viser seg å være gjeldende. 

– G4S har ansatt 18 000 migrantarbeidere fra India, Pakistan og Nepal i Qatar og Emiratene. De er rekruttert ved hjelp av agenter som arbeiderne betaler rekrutteringsavgift til. Denne er vesentlig høyere enn hva som er tillatt i landet de blir rekruttert fra og på opptil flere månedslønner. Arbeiderne tar som regel opp lån for å betale avgiften. Det kommer også frem at arbeiderne får vesentlig dårligere lønn og arbeidsvilkår enn hva de ble forespeilet i hjemlandet i tillegg til flere andre forhold som ikke er i tråd med internasjonale arbeidstakerrettigheter, sier Bergan.

Kan være lignende saker i Norge

KLP har i løpet av det siste tiden aktivt fulgt opp selskaper i regionen med spørsmål om blant annet arbeidstakerrettigheter og bruk av rekrutteringsagenter.

– Vi tror dessverre ikke at G4S er alene om å medvirke til slike brudd. Dette er en risiko i mange land og selskaper og vår erfaring er at problemstillingen og risikoen ikke er høyt nok på agendaen i selskaper.

Hun mener arbeidsinnvandringen og risikoen som følger med den også er en aktuell problemstilling i Norge.

– Dessverre er det nok også i Norge for liten oppmerksomhet fra selskaper om selve rekrutteringsprosessen ved arbeidsinnvandring og vi tror det kan være tilsvarende saker ved arbeidsinnvandring til Norge. Vi håper derfor denne saken kan få oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt slik at den kan ha en preventiv effekt og bidra til endring.

G4S er leverandør av vakt- og sikkerhetstjenester til mange selskaper verden over. 

– Vi håper nå mange av selskapets kunder tar kontakt for å følge opp saken med selskapet. 

KLP følger normalt Etikkrådets anbefalinger, men gjør alltid egne vurderinger. Når det gjelder G4S er problemstillingen ikke ukjent for KLP. Selskapet var utelukket fra KLPs investeringer for tilsvarende forhold fra 2008 til 2010.

– Etikkrådets anbefaling er godt begrunnet med et omfattende kildemateriale. KLP ser derfor ingen grunn til ikke å følge dem. Det er skuffende at dette avdekkes i et selskap som også tidligere hatt søkelyset på seg i forhold til menneske- og arbeidstakerrettigheter. Det er skjerpende for vår vurdering, sier Bergan.

Alkohol og kull

Samtidig utelukkes 14 andre selskaper fra KLPs investeringsunivers. Dette er selskaper som fra 1. desember er kommet inn i indekser som KLP og KLP-fondene følger, men som opererer innenfor kategoriene alkohol, kull, pengespill og cannabis som allerede er utelukket av KLP.

KLP og KLPs fond har aldri vært investert i disse selskapene.

Selskapene som utelukkes er:

Anhui Guijing Distillery Company Limited (Alkohol)

Anhui Kouzi Distillery Co Ltd (Alkohol)

Beijing Shunxin Agriculture Co., Ltd (Alkohol)

Beijing Yanjing Brewery Co., Lt. (Alkohol)

Chongqing Brewery Co., Ltd.

Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power (Kull)

Jiangsu King’s Luck Brewery Joint-Stock Co Ltd (Alkohol)

Sichuan Swellfun Co., Ltd. (Alkohol)

Tiandi Science & Technology Co. Ltd (Kull)

Gamenet Group (Pengespill)

Medipharm Labs Corp (Cannabis)

Nacco Industries Inc (Kull)

Organigram Holdings Inc. (Alkohol)

Budweiser Brewing APAC (Alkohol)