Harald Koch-Hagen, Direktør for strategisk aktivaallokering i KLP.

KLP investerer i solenergifond

KLP går inn med ca. 120 millioner kroner i solenergifondet NextPower III. Fondet skal investere i solenergiprosjekter over store deler av verden.

- Investeringen bidrar til vår satsing på bærekraftige investeringer og ønsket om å finne attraktive investeringsmuligheter som preges av stabilitet og forutsigbarhet for våre pensjonskunder. Vi har stor tro på stabil og god avkastning fra denne investeringen, sier Harald Koch-Hagen, direktør for strategisk aktivaallokering i KLP.

NextEnergy Capital Group (NEC) er en ledende internasjonal investor innen solenergisektoren. Investeringsselskapet har nylig lukket første fase av tegning til private equity fondet NextPower III.  NEC kan vise til gode resultater med andre fond som det forvalter og over 150 investeringer innen solenergisektoren. KLP har forpliktet seg til å investere 14 millioner dollar (120 millioner kroner) i første fasen og forventer å øke denne investeringen i fremtidige faser. NECs mål er å hente inn 750 millioner dollar. Et svensk livsforsikringsselskap og en annen institusjonell investor er også med som partnere i fondet.

NextPower III retter seg mot den høye veksten i den internasjonale solenergiinfrastruktursektoren. Investeringsstrategien er å bygge en diversifisert portefølje av fornybar kraftproduksjon ved å kjøpe solkraftprosjekter i konstruksjonsfasen.