Såkorn Sintef

KLP investerer i såkornfond

Tirsdag 5. juni lanserte SINTEF et nytt såkornfond. KLP er et av selskapene som investerer i utvalgte oppstartsbedrifter gjennom fondet. Dette er KLPs første såkorninvestering.

- Vi i KLP ser det som et samfunnsansvar å bidra til ny vekst i norsk næringsliv, og er glade for at vår første såkorninvestering nå er på plass. Vi investerer 75 millioner kroner i SINTEFs Venture V, som i særlig grad vil investere i små gründerbedrifter som springer ut av forsknings- og utviklingsmiljøet i Trondheim, sier konsernsjef Sverre Thornes. 

- Dette er bare en start for oss. I løpet av de nærmeste årene ser vi for oss å investere en milliard kroner i såkornfond knyttet til utviklingsmiljøer flere steder i landet. Såkornfondinvesteringer vil også komplettere KLPs investeringer. Vi investerer bredt og dypt over hele verden, men investeringer i startfasen av et selskaps historikk har vi så langt manglet, sier han. 

Hva er et såkornfond?

Et såkornfond er et fond som finansierer oppstartsbedrifter. Rundt om i landet sitter det smarte og entusiastiske folk og jobber med gode ideer. De har pågangsmot og kompetanse, men trenger penger. Noen av dem vil klare å utvikle ideene sine til lønnsomme bedrifter. Like sikkert er det at de fleste ikke vil lykkes med det. Hvem som lykkes er umulig å spå. Å investere i dem er derfor forbundet med høy risiko, men krever til gjengjeld beskjedne beløp. Penger som satses på denne måten kalles "såkornkapital" med mål om å bidra til ny vekst i norsk næringsliv. 

Hva er SINTEF Venture V?

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter, og kommersialisering av nye bedrifter med utgangspunkt i forskningsvirksomheten er en del av deres samfunnsansvar. De har nå opprettet et nytt såkornfond, SINTEF Venture V, som skal investere i oppstartbedrifter basert på idéer fra forskningsvirksomheten til SINTEF og NTNU.

– Kommersialisering av forskningsresultater og utvikling av nye bedrifter og arbeidsplasser er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag, som myndighetene forventer at vi leverer på, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF i en pressemelding
– Å skaffe kapital til såkornfasen er viktig og spesielt krevende.  Vi er svært fornøyd med å ha fått med oss gode, langsiktige investorer som ser potensialet i forskningen vår.  

Fondet vil få en investeringskapital på cirka 500 millioner kroner. Så langt er følgende investorer klare: European Investment Fund (EIF), SINTEF, SpareBank1 SMN, KLP, Orkla, Reitan Kapital, MP-Pensjon, Sparebankstiftelsen DnB og Gjensidigestiftelsen.