Aage E. Schaanning. Konserndirektør økonomi og finans.

KLP gir statsgarantert kriselån til Norwegian

20.05.20

KLP tar hele den statsgaranterte delen av nytt kriselån til Norwegian i den foreløpige siste fase av myndighetens tiltakspakke til Norwegian for å sikre luftfart i Norge under covid-19 pandemien.

Lånet KLP gir er på 2, 692 milliarder norske kroner.

- Vi er glad for å bidra med kapital for å opprettholde infrastruktur for samferdselen i Norge, sier KLPs konserndirektør for finans og økonomi, Aage Schaanning.