Sverre Thornes

KLP aksepterer Euronexts bud på Oslo Børs VPS

06.06.19

Euronext har fått tillatelse fra Finansdepartementet til å eie 100 prosent av Oslo Børs VPS. KLP har på denne bakgrunn besluttet å selge sin 10 prosent eierandel i Oslo Børs VPS til det nederlandsk-franske børskonsernet Euronext for 158 kroner per aksje, i tillegg til en fast rentebetaling på 3,21 kroner per aksje.

– Vi tror den beste løsningen for Oslo Børs nå er at Euronext som eier får styre selskapet slik de ønsker. Vi har derfor besluttet å selge våre aksjer i tillit til at Euronext holder sine løfter om å videreutvikle Oslo Børs og VPS, og legger til rette for at Børsen også i fremtiden skal være en attraktiv markedsplass for små og mellomstore bedrifter, sier KLPs konsernsjef Sverre Thornes.

For ytterligere informasjon kontakt:

Sverre Thornes, konsernsjef, telefon 977 44 007
Aage Schaanning, konserndirektør finans og økonomi, telefon 905 24 312