Sverre Thornes

Mener kommunene har håndtert koronasituasjonen godt

3 av 4 mener kommunen sin har håndtert koronasituasjonen godt, mens over 4 av 5 mener arbeidsplassen sin har gjort det samme.

Det viser en fersk undersøkelse Opinion har gjennomført for KLP, som viser at 78 prosent av kommunalt ansatte mener at arbeidsplassen har håndtert koronasituasjonen godt.

Undersøkelsen avdekker også at over halvparten har fått større respekt for helsepersonell enn de hadde før korona – over 3 av 4 er stolt av hvordan Norge har håndtert koronasituasjonen.

– Jeg er veldig imponert over hvordan offentlig sektor har håndtert krisen, og er stolt over å drive et pensjonsselskap som tar vare på dem som tar vare på oss. At 78 prosent av de kommunalt ansatte mener arbeidsplassen har håndtert situasjonen godt, er også en svært hyggelig tilbakemelding, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Blant aktive KLP-medlemmer er 4 av 5 stolt av hvordan Norge har håndtert koronasituasjonen.

Fellesinnsats og omstillingsevne

Kommunedirektør Hans Erik Utne i Holmestrand kommune mener håndteringen av koronasituasjonen viser hvordan kommunetankskipet, som ofte blir sett på som litt grått og byråkratisk, er i stand til å omstille seg svært effektivt når situasjonen krever det.

- Kommunene har blitt store, de har ansvar fra vugge til grav. Dette viser hvor endringsdyktige og ansvarlige kommunene er. Kommunene er kanskje litt undervurdert, og ikke flinke nok til å skryte av hvor flinke de er til å ta ting på strak arm, sier Hans Erik Utne, kommunedirektør i Holmestrand kommune.

På vegne av kommunene blir Utne både stolt og rørt av at så mange er fornøyd med den jobben vi har gjort, til tross for de inngrepene dette har medført i folks liv.

- Vi er jo veldig bevisst kommunenes rolle som bærebjelke i velferdsstaten. Dette har vært en fellesinnsats jeg aldri har sett maken til. Jeg føler at jeg har ledet et lag hvor alle ledd i laget levert over evne. Alle har trådt til på sin måte, sier Hans Erik Utne, kommunedirektør i Holmestrand kommune.

Undersøkelsen er gjennomført med 1019 respondenter.

For mer informasjon kontakt:       
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350