Sverre Thornes

Meget godt 2. kvartal

  • Verdijustert avkastning 2,9 prosent i kvartalet og 4,4 prosent i første halvår
  • Godt resultatbidrag fra datterforetakene

KLP oppnådde et avkastningsresultat, som er avkastning ut over det foretaket har garantert til sine kunder, på 7,2 milliarder kroner i første halvår. Verdijustert avkastning på kundenes midler ble 4,4 prosent, mens bokført avkastning ble 2,6 prosent.

- Vi kan glede oss over et meget godt resultat med stabil drift og god avkastning på kundenes midler. Solid avkastning i aksjemarkedet bidro godt til KLPs resultat i første halvår, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Viktige hendelser i andre kvartal

Som kommune- og helse-Norges pensjonsselskap investerer KLP stadig mer av pensjonspengene i selskaper i en tidlig fase. KLP ønsker å bidra til best mulig utvikling av lokalsamfunn og fremtidens norske næringsliv. Som en del av dette arbeidet ble akseleratorkonseptet «KLP Trykktanken – Marine råstoff i Tromsø» lansert i april.

KLP går sammen med den australske kapitalforvalteren Macquaire Asset Mangement om å opprette en plattform for investeringer i grønn infrastruktur. KLP har derfor investert to milliarder kroner i grønn infrastruktur gjennom Macquaire-fond.

KLP har også blitt med i et annet investeringssamarbeid, Infrastructure Alliance Europe, sammen med blant annet det svenske, statlige pensjonsfondet AP4. Hensikten er for å investere i lavrisiko infrastruktur i Europa med en sterk bærekraftsprofil.

Datterforetakene

KLP Skadeforsikring, KLP Banken, og KLP Kapitalforvaltning utviklet seg alle godt gjennom kvartalet. Alle styrket sin markedsposisjon, og leverte gode økonomiske resultater. Samlet ble resultatet fra datterselskapene før skatt 164 millioner kroner i kvartalet, og 305 millioner kroner hittil i år.

Nøkkeltall etter andre kvartal 2021

Verdijustert kapitalavkastning 4,4 prosent
Bokført kapitalavkastning 2,6 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 33,6 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 10,8 milliarder kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern 871 milliarder kroner

For mer informasjon kontakt:   

Konsernsjef Sverre Thornes: tlf. 977 44 007
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312
Direktør finans Oliver Siem: tlf. 934 31 820
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350