Styreleder Egil Johansen i KLP
Styreleder Egil Johansen i KLP

KLP styrker soliditeten i urolige tider

KLPs styre endrer resultatdisponeringen for 2019 slik at eierne i kommune- og helse-Norge får tilført 2,84 milliarder kroner til premiefond og 8 milliarder kroner til tilleggsavsetninger.

Dette betyr at kundenes premiefond tilføres mindre enn det KLPs styre opprinnelig vedtok i februar, men fortsatt vesentlig mer enn forespeilet i fjor høst.

Årsaken til at styret har endret resultatdisponeringen, er den ekstraordinære økonomiske usikkerheten vi nå er i. Finanstilsynet har på samme bakgrunn bedt alle livselskapene revurdere hvordan resultatet for fjoråret endelig skal disponeres.

KLP har gjennom flere år bygget bufferkapital for å være rustet for urolige tider. Til tross for de store verdifallene vi nå opplever har KLP derfor fortsatt god finansiell handlefrihet. Den endrede resultatdisponeringen vil først og fremst styrke evnen til å tåle at det økonomiske tilbakeslaget blir langvarig og gjennom det skjerme våre kunder.

– Det er viktig for oss som eiere at KLP prioriterer å opprettholde god soliditet i de urolige tidene vi er i nå. Ved å ta dette grepet styrker vi nettopp KLPs soliditet, og posisjonerer selskapet for god kapitalforvaltning også i tiden fremover, sier styreleder Egil Johansen i KLP, som til daglig jobber som rådmann i Tønsberg kommune.

KLP leverte i fjor et historisk sterkt kunderesultat på 10,9 milliarder kroner. I utgangspunktet hadde styret gått inn for at 10,8 milliarder skulle overføres til kundenes premiefond. Dette blir nå nedjustert til 2,8 milliarder kroner. De resterende 8 milliarder kronene går til tilleggsavsetninger.

KLPs årsregnskap for 2019 legges frem for endelig vedtak på generalforsamlingen i KLP 5. mai 2020.

Hva er tilleggsavsetninger?

Tilleggsavsetninger er avkastningsoverskudd som er tildelt forsikringskunden, men som bare kan benyttes av forsikringsgiver til å dekke inn manglende årlig avkastningsgaranti på forvaltning av kundenes pensjonsmidler.