Aage Schaanning

KLP investerer to milliarder i grønn fornybarsatsing

KLP har undertegnet avtale med den ledende internasjonale kapitalforvalteren Macquarie Asset Management om finansiering av grønne infrastrukturprosjekter.

– Vi ønsker å øke våre investeringer i grønn infrastruktur, i form av langsiktig gjeld, betraktelig. Vi kunne ikke, selv etter grundig leting, finne et investeringsprodukt av denne typen som var tilstrekkelig grønt, så vi måtte utvikle det selv. Resultatet er en investeringsstrategi som er skreddersydd til våre grønne krav. Det er første gang KLP har gjort en investering av denne typen, sier konserndirektør økonomi og finans i KLP, Aage Schaanning.  

KLP går sammen med Macquarie Asset Management, kapitalforvaltningsselskapet til australske Macquarie Group, om å opprette en plattform for investeringer i grønn infrastruktur. Macquarie Group er verdens største forvalter innenfor infrastruktur, og er gjennom oppkjøpet av Green Investment Group, som ble opprettet av britiske myndigheter i 2012 for å få fart på grønne investeringer, en ledende global utvikler og investor i fornybar energi sektoren.

Grønn infrastruktur

Det er sterke sammenfallende interesser mellom Macquarie Asset Management og KLP i utformingen av strategien for de grønne infrastruktur investeringene. Samarbeidet med Macquarie Asset Management gjør det mulig for KLP å investere i grønne lån, som har egenskaper som tilfredsstiller KLPs ambisjoner.

– Vi vurderer strategien som “mørkegrønn”, idet vi har som siktemål å gjøre grønne langsiktige investeringer som er i pakt med EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter. Vi har vært svært ambisiøse når det gjelder oppfyllelse av EUs krav, men samtidig vært opptatt av at vårt klimafokus ikke skal gå på bekostning av avkastning. Tilnærmingen sammen med Macquarie Asset Management søker å oppnå dette ved å investere i lån med svært lange løpetider, et segment av markedet som det er dyrt for banker å ha på sine balanser på grunn av høye kapitalkrav, sier Schaanning.

Internasjonale klimamål

Plattformen vil velge ut investeringer i gjeld som finansierer solkraft, vindkraft, vannkraft og bærekraftig lagring av energi. KLP går inn med 200 millioner euro, som tilsvarer om lag to milliarder kroner. Investeringene vil bli gjort innenfor et rammeverk som gjør det mulig å vise, på en etterprøvbar måte, at de bidrar til oppfyllelsen av internasjonale klimamål.

Tim Humphrey, delt leder av Macquarie Asset Management sitt Private Credit team, sier: «Betydelige investeringer i grønn infrastruktur er påkrevet om vi skal kunne dempe effektene av klimaendring og sette fart i vår overgang til et netto-null-samfunn og økonomi. Vårt samarbeid med KLP innebærer en spennende utvikling for sektoren og understreker de store mulighetene som foreligger for institusjonelle investorer til å bidra til å finansiere den globale overgangen til fornybar energi.»

KLP har over flere år hatt som mål å øke sine klimavennlige investeringer med seks milliarder kroner i nye investeringer hvert år. I 2020, ble disse investeringene økt med 8,8 milliarder kroner. Investeringene som gjøres i samarbeid med Macquarie Asset Management vil være en del av disse investeringene.

For mer informasjon kontakt:    

Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312