Aage E. Schaanning. Konserndirektør økonomi og finans.
Konserndirektør Aage Schaanning for økonomi og finans i KLP.

KLP får en tredjedels eierandel i Nordmøre Energiverk

KLP kjøper seg inn og tar en direkte eierposisjon i kraftselskapet.

TrønderEnergi selger sin eierandel i Nordmøre Energiverk AS (NEAS) til KLP og NEAS selv.

Tidligere var KLP en indirekte eier i NEAS gjennom eierskapet på 10 prosent i TrønderEnergi. Nå blir KLP altså en direkte eier med en eierandel på 33,33 prosent i NEAS gjennom flere transaksjoner.

Dette er første gang at KLP gjennom kjøp øker eierskapet i et kraftselskap til over 15 prosent, siden begrensningen ble opphevet fra nyttår i fjor. Kommunene Kristiansund, Tingvoll, Averøy, Smøla og Aure vil eie resten av NEAS.

– Som kommune- og helse-Norges pensjonsselskap har KLP et langsiktig perspektiv som finansiell investor i norske kraftselskap. Vi har hatt indirekte eierskap i NEAS siden 2015 og er glad for at vi nå kan ta en direkte og større posisjon i kraftselskapet. Det vil sikre pensjoner for fremtiden gjennom god avkastning samtidig som vi øker investeringene i fornybar, sier konserndirektør Aage Schaanning for økonomi og finans i KLP.

Ønskes velkommen

KLP får ros fra partnerne konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi og styreleder Kjell Neergaard i NEAS som en langsiktig og ansvarlig investor. Sistnevnte ønsker KLP velkommen som ny deleier:

– Vi vet fra erfaringer TrønderEnergi har gjort med KLP som eier siden 2011, at kombinasjonen av KLPs langsiktighet som forvalter av pensjonsmidler, og kraftbransjens langsiktige investeringer innen samfunnskritisk infrastruktur, passer godt sammen, sier Neergaard i en pressemelding.

Som en del av transaksjonene kjøper TrønderEnergi også aksjeposten på 3,6 prosent som NEAS hittil har hatt i TrønderEnergi.