Nordys over tettsted

Jakter fremtidens bedrifter i Bodø

Nordnorske bedrifter og ideer innenfor digitalisering utvikles den kommende måneden gjennom akseleratorkonseptet.

Tirsdag 17. og onsdag 18. august deltar fire lokale, nordnorske ideer og bedrifter i KLP Trykktanken Digitalisering i Bodø.

Målet med trykktanksamlingen er å finne og videreutvikle fire spennende nordnorske forretningsmuligheter som kan gjøres investeringsklart og få et løft på veien mot kommersialisering.

For en eller flere av gründerne kan prosessen ende opp med en investering av KLP-midler gjennom investeringsselskapet CoFounder.

Barnereiseguider og software

De fire casene som deltar på den nordnorske satsingen KLP Trykktanken for digitalisering er:

Workability
Workability fra Tromsø har en softwareløsning for oppfølging av sykefravær/HMS. De jobber mot NAV og større konsern. Les mer på www.workability.no.
 

Bædi & Børdi
Bædi & Børdi fra Bodø som lager digitale reiseguider for barn. De har blant annet Vy som kunde. Caset er valgt ut fordi det er et bra konsept med flinke gründere. Les mer på www.baahdybirdy.com.

Visual 360
Visual 360 fra Brønnøysund har tids- og kostnadseffektive metoder for å lage det som kalles digitale tvillinger, som kan ses på som en modell av et fysisk objekt som gjerne inneholder ulike sensorer. I utgangspunktet driver de med 3D-modellering og noe mer. Kan ha et internasjonalt marked. Driver i utgangspunktet med software, men er i prosess med prosjekter som også innebærer sensorikk, og har blant annet et samarbeid med Helgeland Kraft for en grønnere produksjon av kraft. Les mer på www.visual360.no.

NORMS
NORMS fra Narvik som driver med autonome undervannsinspeksjon- og tjenester. Her er det snakk om å etablere et større konsern for slike tjenester der NORMS er resultatet av en sammenslåing av flere aktører. Det handler altså om hvordan flere aktører/miljøer kan samles for å bygge noe større.

Utvikler fremtidens næringsliv

Disse fire casene skal nå gjennom KLP Trykktanken, som er en prosess for å sette fart og retning på forretningsideer fra gründermiljø, næringsliv og forskning og utvikling. I konseptet jobber et tverrfaglig team med ideen, og deltakerne får tilgang til et omfattende ressursnettverk med blant annet investorer og fagekspertise fra Sintef.

Bak konseptet står også lokalt næringsliv gjennom Bodø-regionens utviklingsselskap (BRUS) og Kunnskapsparken Bodø. KLP er finansiell partner og Sintef er partner for forskning og utvikling.

– Vi ønsker å bidra til best mulig utvikling av lokalsamfunn og fremtidens norske næringsliv. Som kommune- og helse-Norges pensjonsselskap investerer derfor KLP stadig mer av pensjonspengene i selskaper i en tidlig fase, sier Aage Schaanning, som er konserndirektør for økonomi og finans i KLP.

– Dette er den første av totalt fire slike trykktanker som vi gjennomfører mot de mest spennende miljøene i Nord-Norge i år. Hensikten med satsingen er å identifisere spennende forretningsmuligheter innenfor etablert næringsliv og gründermiljø på tvers av regionene i nord, sier Vilde Kvarberg fra investerings- og managementselskapet CoFounder.

Ytterligere informasjon

Presse er velkommen til å komme på trykktanksamlingen 17. og 18. august i Bodø. Samlingen arrangeres på Quality Hotel Ramsalt fra 8.30 til klokken 20 tirsdag og fra klokken 8.30 til 15 på onsdag. Detaljert program kan fås på forespørsel, men dere er uansett velkommen i disse tidspunktene.

Kontaktinformasjon

CoFounder, Vilde Kvarberg, tlf. 478 44 780, vilde@cofounder.no

KLP, kommunikasjonsrådgiver Glenn Slydal Johansen, tlf. 93 03 79 76, e-post glenn.slydal.johansen@klp.no

Interessante artikler

Nordlys over opplyst bro ved fjorden

Disse er valgt ut til trykktank-satsing om digitalisering

20.05.21

Nordnorske bedrifter og ideer innenfor digitalisering utvikles den kommende måneden gjennom akseleratorkonseptet.

Tromsø, Norge.
Tromsø, Norge.

Jakter gründeridéer innen marine råstoffer i Tromsø

19.11.21

Denne uken går startskuddet for gründer- og næringsutviklingskonseptet KLP Trykktanken – Marine råstoff i Tromsø.

KLP Trykktanker: satsning på næringsliv i Nord-Norge

15.02.22

KLP Trykktanken er en intensiv utviklingsprosess for å kvalifisere og utvikle forretningsideer og investeringsmuligheter i tidlig fase. Nå ser vi etter kandidater i Nord-Norge.