Sverre Thornes

Godt resultat tross usikre tider

KLP leverer en verdijustert avkastning på 4,2 prosent for 2020. Kunderesultat utgjør 12,4 milliarder kroner.

KLP oppnådde en avkastning på kundenes midler på 2,8 prosent i fjerde kvartal, og 4,2 prosent for hele 2020. Bokført avkastning endte på 4,8 prosent. God verdistigning på obligasjoner og eiendom har bidratt mest til resultatet, men også aksjeporteføljen kan vise til betydelig verdistigning i fjerde kvartal og dermed tilfredsstillende avkastning året sett under ett.

- Vi kan glede oss over et godt årsresultat med stabil drift og god avkastning til våre kunder tross de store utfordringer som blant annet smittereduserende tiltak har påført økonomien, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Spesielle forhold i fjerde kvartal

Som følge av produktendringer i offentlig tjenestepensjon som trådte i kraft 01.01.2020, kunne KLP frigjøre 23,2 milliarder kroner i premiereserve. De frigjorte premiereservene tilføres kundenes premiefond i sin helhet.

KLP Banken utstedte grønne lån for til sammen 284 millioner kroner i fjerde kvartal. Totalt for året ga det en markedsandel på rett i overkant av 56 prosent for grønne lån til kommuner, fylkeskommuner og offentlig tilknyttede bedrifter.

KLP-fondene kan vise til netto nytegning fra eksterne kunder på 2,4 milliarder kroner i fjerde kvartal og ti milliarder kroner i netto nytegning i 2020. Til sammenligning var nettotegningen på 5,2 milliarder kroner året før.

Markedssituasjonen

KLP opprettholder sin sterke markedsposisjon innen offentlig tjenestepensjon. De fleste kommuner og fylker som vurderte å anbudsutsette sine pensjonsordninger valgte å bli i selskapet. En fylkeskommune og enkelte bedrifter med lukkede pensjonsordninger valgte å flytte til andre leverandører. Selve flyttingen gjelder fra 1.1. 2021.

Alle KLPs virksomheter styrket sin markedsposisjon og leverte gode økonomiske resultater både i 4. kvartal og året under ett.

- Det er gledelig å se at stadig flere av våre eiere og deres ansatte benytter seg av de produktene og tjenestene vi har utviklet for dem, sier konsernsjef Sverre Thornes.

Nøkkeltall etter fjerde kvartal 2020

Verdijustert kapitalavkastning 4,2 prosent
Bokført kapitalavkastning 4,8 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 34,3 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 20,7 milliarder kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern 807 milliarder kroner

For mer informasjon kontakt:       
Konsernsjef Sverre Thornes: tlf. 977 44 007
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312
Direktør finans Oliver Siem: tlf. 934 31 820
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350