Norfund NMI utviklingsland

Nye 120 millioner til utviklingsland

Norsk Mikrofinansinitiativ (NMI) fyller ti år. KLP investerer 120 millioner kroner i et nytt fond, og bidrar til å styrke velferden for spesielt fattige kvinner i utviklingsland.

På bildet fra venstre: Kjell Roland (Norfund), Torben Huss (IFU), Johan H. Andresen (Ferd), Sverre Thornes (KLP) og Truls Tollefsen (DnB Livsforsikring).

- Vi ønsker å styrke fattiges posisjon i utviklingsland ved å gi dem tilgang til finansielle tjenester, samtidig som vi som investor får en konkurransedyktig avkastning. Det er så viktig at også mennesker med små økonomiske ressurser i utviklingsland får mulighet til å låne og spare, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Det norske offentlige-private samarbeidet Nordic Microfinance Initiative (NMI) offentliggjør at de har åpnet sitt fjerde mikrofinansfond siden oppstarten i 2008 og opplever rekordtegninger. De statlige norske og danske investeringsfondene for utviklingsland, Norfund og IFU, det familieeide norske investeringsselskapet Ferd, samt DNB og KLP har allerede tegnet seg for 850 millioner kroner.

NMI investerer i, og bygger opp, mikrofinansinstitusjoner i utviklingsland gjennom hovedsakelig egenkapitalinvesteringer, men også lån. NMI fokuserer på fattige kvinner i Afrika sør for Sahara, Sør-Asia og Sørøst-Asia.


Globalt har 1,7 milliarder voksne mennesker ikke tilgang til finansielle tjenester. Hvis disse får bankkonto og tilbys lånetjenester vil de også kunne benytte andre finansielle tjenester, som for eksempel forsikring. De vil kunne starte eller utvide forretningsdrift, investere i utdanning eller helse - og de vil være langt bedre rustet til å kunne takle finansielle sjokk. Alle disse faktorene kan gi vesentlig økt livskvalitet.

Blant annet FNs bærekraftsmål understreker hvor viktig tilgangen til finansielle tjenester er, og FN fremhever finansnæringen som en nøkkel for at verden skal nå bærekraftsmålene.

Gode erfaringer

KLP har gode erfaringer fra tidligere investeringer i utviklingsland gjennom NMI, og markedsverdien av KLPs investering i NMI er ca. 160 millioner kroner.


- I denne tiårsperioden har NMI levert oss avkastning som vi har vært glade for. Samtidig har mikrofinansinstitusjonene som NMI investerer i, nådd ut til sju millioner kunder i utviklingsland. Det er sju millioner flere personer som har fått muligheten til å ta opp et lån for å skape en liten forretning og øke muligheten for å forsørge seg og sin familie, sier Thornes.

Sterke historiske resultater

I de tre tidligere NMI-fondene er det forvaltningskapital på til sammen 1,65 milliarder kroner.

NMI jobber etter dobbel bunnlinje-prinsippet, det vil si både sosiale og finansielle resultat. Det siste fondet har gitt et sosialt resultat på sju millioner kunder, hvorav 95 prosent er kvinner, og en økonomisk. Samtidig har NMI oppnådd rundt ti prosent avkastning per år for investorene på tvers av konjunktursyklene siden oppstarten for ti år siden.  
- Vi er stolte av resultatene vi har skapt så langt. Tilliten investorene viser oss nå gir oss kraft til å bidra til et bedre liv for millioner av fattige i Afrika og Asia. Samtidig skaper vi økonomiske resultater for investorene som gjør oss levedyktige over tid. Mikrofinans og direkteinvesteringer i institusjoner, bedrifter og mennesker i utviklingsland har vist seg å være en meget god måte å stimulere utvikling på. Dette anerkjennes i økende grad. Det er spennende tider, sier adm. direktør i NMI, Arthur Sletteberg.

- Det var ingen garantier for at vi ville lykkes da vi etablerte NMI i 2008. Man må både levere betydelige sosiale resultater og en finansiell avkastning som holder for at dette skal være levedyktig. Det er risikofylt og krever kompetanse og utholdenhet for å lykkes. Teamet i NMI har sammen med den viktige støtten fra Norfund, IFU og de andre investorene bygget opp et mikrofinansfond som i dag utgjør en stor forskjell for millioner av fattige mennesker. Nå fortsetter reisen og vi gleder oss til å følge NMI videre, sier Johan H. Andresen, styreleder i Ferd og initiativtaker til NMI i 2008.

Fakta om NMI

• NMI ble etablert i Oslo i 2008 som et offentlig-privat-samarbeid.

• Sterk og unik investorbase: Norfund og IFU (de norske og danske investeringsfondene for utviklingsland) og private aktører som DNB, Ferd, KLP, Storebrand og TD Veen.

• NMIs visjon er å bidra til styrking av fattiges situasjon og opprettelse av bærekraftige arbeidsplasser og velferd i utviklingsland. NMIs investeringsprinsipper bygger på landfokus, direkte investeringer, aktivt eierskap og balansert risiko.