Familiebilde av tre generasjoner som holder hendene til hverandre

- Lurt å vite hva deltid betyr for pensjonen

- Jeg møter ofte kvinner som sier at de skulle ønske at noen hadde fortalt dem om konsekvensene av å jobbe deltid da de var yngre, sier Bodil Dimmen i KLP.

Jeg valgte selv å jobbe litt redusert en periode da barna var små

Bodil Dimmen, KLP

Mor med datter på nakken

Spar litt ekstra hvis du kan

Det er lurt å spare litt ekstra til pensjon. Vi gir deg noe tips om hvordan.

Hvordan spare til pensjon?

Det kan være mange grunner til å jobbe deltid i en periode i livet. Små barn, syke foreldre eller rett og slett et ønske om å få mer fritid. Kanskje får du heller ikke den heltidsstillingen du ønsker. 61 prosent av KLPs medlemmer i kommunal sektor jobber i dag deltid og 82 prosent av dem er kvinner.

Mange får sjokk

– Kvinner er fortsatt de som tar mye av ansvaret hjemme og som prioriterer bort egen jobb mens barna er små. Det er mange som synes det er helt greit. Jeg valgte selv å jobbe litt redusert en periode da barna var små. Det var en god investering som jeg ikke angrer på. Men jeg hører ofte fra kvinner som har jobbet deltid over lang tid at de skulle ønske noen hadde fortalt dem om konsekvensene av deltid da de var yngre. Det er nettopp derfor det er så viktig å være bevisst på dette, sier Bodil Dimmen, kunde- og salgsleder i KLP.

Bodil møter mange av disse kvinnene når hun gir pensjonsveileding til KLP- medlemmer som har offentlig tjenestepensjon. For mange som nærmer seg pensjonsalder er det første gang de har satt seg inn i hva de vil få i pensjon.

– Det er lurt å vite hva deltid betyr for pensjonen slik at du kan ta veloverveide valg når du er ung. Da slipper du å få overraskelser når du blir eldre. Og du kan gjøre grep tidligere for å få mer i pensjon, sier hun.

Med ny offentlig tjenestepensjon vil den negative effekten av å jobbe deltid bli sterkere for pensjonen, ettersom alle år i jobb vil regnes med. Da vil du få bedre tjeneste­pensjon desto flere år du jobber heltid. 

Slik påvirker deltid pensjonen din:

  • Både lønn og stillingsprosent påvirker pensjonen din. For å få full opptjening i offentlig tjenestepensjon må du i dag jobbe 30 år i heltid. Dette gjelder alle som er født i 1962 eller tidligere.
  • Jobber du deltid, blir stillingsprosenten gjennomsnittet av årene du har jobbet.
  • Jobber du mer enn 30 år, blir stillings-prosenten gjennomsnittet av de 30 beste årene.
  • Du kan øke den gjennomsnittlige stillings­prosenten ved å jobbe flere år på heltid.
  • Med Endret offentlig tjenestepensjon blir den negative effekten av å jobbe deltid sterkere for pensjonen, ettersom inntekt for alle år i jobb vil regnes med. Da får du bedre tjeneste­pensjon desto flere år du jobber heltid. De som er født i 1963 eller senere får opptjening i denne fra 2020, men mange årskull får likevel mye av pensjonsopptjeningen sin fra det som kalles bruttoordningen eller dagens ordning. 

Interessante artikler

To kolleger jobber  sammen  på kontoret
Småbarnsforeldre bør være bevisste på hvor stort lønns- og pensjonstapet kan bli for den som blir hjemme
Så mye koster det å jobbe deltid

Det kan være fristende, men dyrt å jobbe deltid i noen år mens barna er små. Se hvor mye du taper i pensjon og hvordan du bør planlegge egen sparing.

11.09.19

Å jobbe deltid påvirker pensjonen din

Det kan være mange grunner til å jobbe deltid i en periode i livet. Små barn, syke foreldre eller rett og slett et ønske om å få mer fritid. Kanskje får du heller ikke den heltidsstillingen du ønsker. Jobber du deltid får det konsekvenser for pensjonen din, vi gir deg oversikten.

18.09.19

Mann i blomstereng
Spare i fond til pensjon- hva er lurt da?

Pensjonssparing er langsiktig sparing og sparer du i fond kan du bruke det på pensjonstilværelsen. Men stadig flere velger å øremerke sparing til pensjon.

04.06.19

Familiebilde av tre generasjoner som holder hendene til hverandre
Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er en avtale som skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66% av sluttlønn.

16.09.19