Benedikte Sageie

Hvordan blir endret offentlig tjenestepensjon for deg som er ung?

Benedikte Sageie (22) skal bli barnehagelærer. Hun får sannsynligvis beregnet pensjon ut fra endrede regler for offentlig tjenestepensjon. Se hva som blir annerledes for de unge med de nye reglene.

default-klp-img

Med endrede opptjeningsregler fra 2020 for de som er født i 1963 eller senere blir alderspensjonen veldig annerledes for de som har mange år igjen i arbeidslivet.

Benedikte Sageie utdanner seg til barnehagelærer, og er en av dem som kan få all pensjonsopptjeningen sin fra denne ordningen.

– Jeg tenker jo at jeg skal holde meg i aktivitet og jobbe lenge. Også regner jeg med at det med pensjon ordner seg, men det virker så langt fremme, sier hun.

Får høyere pensjon

En av grunnene til at offentlig tjenestepensjon skal endres er at unge mennesker som Benedikte ville fått dårligere pensjon med den gamle ordningen. Fordi vi lever lenger må pensjonen fordeles på flere år enn tidligere, og dette vil slå mye kraftigere ut for de som er unge. 

– I praksis kunne Benedikte fått mindre enn 50 prosent av lønn i samlet pensjon når hun blir 67 år om dagens pensjonsordningen hadde blitt videreført. De unge ville både fått en dårlig tidligpensjon og en dårlig alderspensjon om dagens ordning hadde blitt videreført, sier pensjonsøkonom i KLP, Øyvind Røst.

Skal tjene på å stå i jobb

Med endret opptjening skal alle år i arbeid frem til 75 år skal telle med, og det skal lønne seg å jobbe lenge. Les mer om endret opptjening.

Benedikte håper hun klarer å stå lenge i yrket, men har ikke tenkt veldig mye over det.

– Jeg håper jeg fortsatt er en god barnehagelærer som 67-åring og at jeg utvikler meg. Men det er en krevende jobb hvor man kan bli psykisk og fysisk sliten, så jeg må alltid holde meg faglig oppdatert og være i aktivitet, sier hun.

Jeg håper jeg fortsatt er en god barnehagelærer som 67-åring og at jeg utvikler meg.

Benedikte Sageie, student

Slik kan pensjonen til Benedikte bli

 • Vi har tatt utgangspunkt i at Benedikte begynner å jobbe som 24-åring og får en gjennomsnittslønn på 468.000 kroner.
 • Hun jobber til 67 år og tar ut pensjon ved 67 og får folketrygd, endret offentlig tjenestepensjon og ny AFP.
 • Pensjonen hennes er sammenlignet med hva dagens tjenestepensjon (gammel ordning) vil kunne gi ved 67 år.

Endret ordning

 • Folketrygden - 40 prosent
 • Dagens tjenestepensjon - 0 prosent
 • Endret tjenestepensjon - 13 prosent
 • Ny Avtalefestet pensjon (AFP) - 8 prosent
 • Samlet pensjon - 61 prosent av lønn= 283.000 kroner

Gammel ordning

 • Folketrygden - 40 prosent
 • Dagens tjenestepensjon - 9 prosent
 • Endret tjenestepensjon - 0 prosent
 • Ny Avtalefestet pensjon (AFP) - 0 prosent
 • Samlet pensjon - 49 prosent av lønn= 228.000 kroner

Hvor lenge må Benedikte jobbe for å få minst 66 prosent i pensjon?

Hvis Benedikte jobber til hun er 69 år får hun 69 prosent av lønnen eller 322.000 kroner i samlet pensjon. For hvert år ekstra hun står i jobb etter 62 år, kan pensjonen hennes øke med 3-4 prosent av lønnen.

Hva skjer om Benedikte vil gå av tidligere?

En av de viktigste endringene er at Avtalefestet pensjon (AFP) går fra å være en tidligpensjonsordning du får mellom 62 år og 67 år, til å bli en livsvarig pensjon man får i tillegg til alderspensjonen.

Benedikte kan dermed ta ut AFP mellom 62 og 70 år og hun kan jobbe samtidig, uten at det påvirker pensjonen hennes (i motsetning til dagens regler).

- Men jo lenger hun venter med å ta ut AFP, jo høyere blir AFP-utbetalingen per år. Den nye AFPen blir derfor ikke like god som tidligpensjonsordning som dagens AFP, men den blir mye viktigere for hennes livsvarige pensjon, sier Røst.

Hvis Benedikte går av og begynner å ta ut pensjon når hun er 62 år, får hun 45 prosent av lønnen i pensjon. Det vil si 212.000 kroner.

Fakta om endret offentlig tjenestepensjon

 • Alle som er født i 1963 og senere vil tjene opp pensjon i den nye ordningen når den blir vedtatt. Mange får litt av den gamle og litt av den nye.
 • De som begynner å jobbe i offentlig sektor etter 2020, og er født i 1963 eller senere skal få hele pensjonsopptjeningen i den nye ordningen.
 • Alle år i arbeid frem til 75 år skal telle med, og det skal det lønne seg å jobbe lenger.
 • Den nye ordningen blir bedre tilpasset folketrygden og AFP i privat sektor. Det blir enklere å skifte jobb mellom offentlig og privat sektor.
 • De nye reglene gjelder fra 2020