Fakta om KLP

Foto: Offset by Shutterstock

KLP er Norges største livsforsikringsselskap

 • Kommunal Landspensjonskasse (KLP) leverer pensjons- finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte.
 • KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 641 milliarder kroner.
 • KLP er et gjensidig eid selskap, derfor er KLPs kunder på offentlig tjenestepensjon også KLPs eiere.
 • KLP-konsernet har ca 950 ansatte.

KLP skal levere trygge og konkurransedyktige pensjons-, finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor,
virksomheter med tilknytning til denne og deres ansatte.

Om samfunnsansvar i KLP ved konsernsjef Sverre Thornes:

Les mer om KLP og samfunnsansvar

Visjon

KLPs visjon er å være den beste partner for dagene som kommer. 

Visjonen skal bidra til at eierne opplever at KLP:

Er en forutsigbar partner som styrker deres økonomi

 • Gjennom lave kostnader, god avkastning, konkurransedyktige priser og langsiktig samarbeid

Letter deres hverdag

 • Gjennom å levere effektive løsninger og gode beslutningsgrunnlag

Bidrar til å gjøre dem til attraktive arbeidsgivere

 • Gjennom konkurransedyktige produkter og tjenester til deres ansatte

Vi utøver vår samfunnsrolle gjennom

 • Å forvalte og utvikle verdier for dagens og fremtidens generasjoner
 • At verdibaserte valg og ansvarlig forretningsdrift er en del av vårt daglige arbeide

Verdier

Alle KLPs medarbeidere skal følge disse verdiene i relasjon med kunder og kollegaer:

Åpen

 • Jeg deler kunnskap og informasjon.
 • Jeg er ærlig i min kommunikasjon.
 • Jeg er åpen for nye muligheter.
 • Jeg viser respekt overfor andre.
   

Tydelig

 • Jeg avklarer mål og forventninger.
 • Jeg gir tydelige og konstruktive tilbakemeldinger.
 • Jeg opptrer konsistent.
   

Ansvarlig

 • Jeg er til å stole på.
 • Jeg tenker og opptrer helhetlig.
 • Jeg sørger for at mine oppgaver er i tråd med kundens beste.
   

Engasjert

 • Jeg holder det jeg lover.
 • Jeg omsetter kunnskap til handling.
 • Jeg viser handlekraft.
 • Jeg er nysgjerrig og søker kunnskap.