Fakta om KLP

Foto: Offset by Shutterstock

KLP er Norges største livsforsikringsselskap

 • Kommunal Landspensjonskasse (KLP) leverer pensjons- finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte.
 • KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 596 milliarder kroner.
 • KLP er et gjensidig eid selskap, derfor er KLPs kunder på offentlig tjenestepensjon også KLPs eiere.
 • KLP-konsernet har ca 950 ansatte.

KLP skal levere trygge og konkurransedyktige finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne og deres ansatte.

Om samfunnsansvar i KLP ved konsernsjef Sverre Thornes:

Les mer om KLP og samfunnsansvar

Visjon

KLPs visjon er å være den beste partner for dagene som kommer. Kundene skal oppleve at KLP bidrar til bedre økonomi, en enklere hverdag og en litt bedre verden.

Verdier

Alle KLPs medarbeidere skal følge disse verdiene i relasjon med kunder og kollegaer:

Åpen

 • Jeg deler kunnskap og informasjon.
 • Jeg er ærlig i min kommunikasjon.
 • Jeg er åpen for nye muligheter.
 • Jeg viser respekt overfor andre.
   

Tydelig

 • Jeg avklarer mål og forventninger.
 • Jeg gir tydelige og konstruktive tilbakemeldinger.
 • Jeg opptrer konsistent.
   

Ansvarlig

 • Jeg er til å stole på.
 • Jeg tenker og opptrer helhetlig.
 • Jeg sørger for at mine oppgaver er i tråd med kundens beste.
   

Engasjert

 • Jeg holder det jeg lover.
 • Jeg omsetter kunnskap til handling.
 • Jeg viser handlekraft.
 • Jeg er nysgjerrig og søker kunnskap.