Oslo kommune vant etikkpris

Oslo kommune fikk torsdag kveld prisen "Ikke for enhver pris" for 2016 for sitt arbeid for etikk i anskaffelsesprosesser.

Foto: Thomas B. Eckhoff

I midten finansbyråd Robert Steen, Oslo kommune, til venstre for ham Marit Holter-Sørensen, Difi, til høyre for ham Hanne Bratlie, KLP, for øvrig ansatte ved Utviklings- og kompetanseetaten Oslo komm.

Sist endret 04.11.2016

Prisen deles ut av Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Difi, og skal fremme etisk ansvar ved innkjøp i offentlig sektor.  

Etikkprisen ble mottatt av finansbyråd Robert Steen, som har det overordnede ansvaret for anskaffelser i kommunen.

- Oslo kommune kjøper inn varer og tjenester og investerer for rundt 27 milliarder kroner årlig. Med dette følger et stort samfunnsansvar, og Oslo kommune skal være en foregangskommune når det gjelder samfunnsansvar i anskaffelser. Denne prisen er en anerkjennelse til alle de som jobber med anskaffelser i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune, uttaler finansbyråden.

- Vi gratulerer! Oslo kommune har hatt en langsiktig tilnærming for å integrere samfunnsansvar i innkjøpsprosessen. De har arbeidet systematisk, med god forankring helt fra politisk hold til etatene som anskaffer varer og tjenester, sier juryleder og direktør for samfunnsansvar i KLP, Heidi Finskas. 

Jobber strategisk
Juryen legger blant annet vekt på at Oslo kommune bruker anskaffelsesregelverket strategisk for å fremme samfunnsansvar i innkjøpsprosessen. Dette er forankret på politisk nivå, og kommunens ledere blir målt på etterlevelse av strategien. 

Utviklings- og kompetanseetaten i kommunen har iverksatt en rekke tiltak for å forhindre og bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i sine vare-, tjeneste- og bygg og anleggsanskaffelser. De har gjennomført flere revisjoner og har satt oppfølgingen av kontraktene i system. 

Innkjøp til flere hundre milliarder
Etikkprisen skal gå til en organisasjon eller person i offentlig sektor som på særskilt måte har arbeidet for å fremme etiske aspekter i innkjøp. Det kan være å stille krav til arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter, eller å forhindre korrupsjon/bestikkelser og sosial dumping i innkjøpsprosessen. Prisen deles ut for sjuende gang i år. 

- Vi ønsker å løfte frem aktører som har vist handlekraft og evne til å gå i riktig retning. Offentlig sektor gjør innkjøp til flere hundre milliarder kroner årlig, og da har det mye å si for utviklingen i næringslivet hvilke krav offentlige aktører stiller, sier Finskas.
 
Juryen har i år bestått av:
Heidi Finskas, KLP
Magne Paulsrud, Initiativ for etisk handel
Grete Solli, Helse Sør-Øst
Anne-Cathrine Jacobsen, Difi