KLP utelukker selskapene tilknyttet Dakota Access Pipeline

KLP har i lys av den siste utviklingen rundt oljerørledningen Dakota Access Pipeline besluttet å utelukke selskapene Energy Transfer Partners, Phillips 66, Enbridge Inc. og Marathon Petroleum Corporation fra investeringene på grunn av en uakseptabel risiko for å medvirke til menneskerettighetsbrudd.

Sverre Thornes barcode
Om KLP

Sist endret 13.03.2017

Den 3. mars holdt FNs spesialutsending for urfolksrettigheter en pressekonferanse etter sitt besøk til USA, inkludert Nord-Dakota.  FNs spesialutsending konkluderte med at de berørte stammene ikke er blitt tilstrekkelig konsultert i forbindelse med prosjektet og er svært bekymret for presidentordren fra januar i år som gir tillatelse til ferdigstillelse av Dakota Access Pipeline uten en større miljøutredning.

KLP har aktivt fulgt opp saken og gjennom det siste halve året vurdert relevant tilgjengelig informasjon, vært i dialog med selskaper, stammen, stammens advokat, miljø- og menneskerettighetsorganisasjoner, eksperter på rørledninger og demonstranter på leiren. Når vi nå har falt ned på en konklusjon om uttrekk er det særlig den siste uttalelsen fra FNs spesialutsending sammen med presidentordren fra januar som er grunnlaget for vår konklusjon.

– Dette har vært en vanskelig sak. KLP har lagt betydelig vekt på FNs spesialutsendings vurdering av saken, en tidligere tilrådning om utelukkelse fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland, samt manglende resultater gjennom eierskapsutøvelse i forbindelse med prosjektet når vi nå konkludere med utelukkelse, sier Annie Bersagel, konstituert leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

En tidligere tilrådning fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland som behandler urfolksrettigheter har også bidratt til KLPs vurdering av saken. KLP har heller ikke lyktes, i tilstrekkelig grad, å påvirke selskapene og prosjektet gjennom dialog og eierskapsutøvelse.     
– Vi har hatt en grundig og lang prosess på dette. Saken har vært komplisert, men jeg føler meg trygg på at vi nå har landet på riktig konklusjon, sier KLPs konsernsjef Sverre Thornes.

Samlet sett hadde KLP investeringer i både aksjer og obligasjoner for cirka 580 millioner kroner i disse selskapene. Den fulle begrunnelse for KLPs beslutning om uttrekk kan du lese her

For ytterligere informasjon kontakt:
Annie Bersagel, konstituert leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning
Tlf 98603664

Dette er saken:
Dakota Access Pipeline (DAPL) er en rørledning på cirka 1900 kilometer, designet for å transportere skiferolje fra Bakken-feltet i Nord-Dakota gjennom de fire amerikanske delstatene: Nord-Dakota, Sør-Dakota, Iowa og Illinois. I desember i fjor holdte amerikanske myndigheter ved US Army Corps of Engineers tilbake den siste tillatelsen som krevdes for å bygge under Oahe-innsjøen nær Standing Rock Sioux stammens grunn, i påvente av en større miljøutredning og vurdering av alternative traséer. Etter presidentskiftet i USA ble en ny presidentordre ("executive order") gitt som resulterte i en avlysning av den planlagte miljøutredningen og gav den siste tillatelsen nødvendig for å ferdigstille prosjektet.