Godt årsresultat for KLP

• Et godt fjerde kvartal bidrar også til et sterkt årsresultat • Over fire milliarder kroner av overskuddet gis i kundeutbytte • God vekst og lønnsomhet i datterselskaper

Penger profilbilde 2016
Om KLP

Sist endret 20.02.2017

Avkastningen på kundenes midler ble 1,4 prosent i fjerde kvartal og 5,8 prosent for hele året. God avkastning i aksjemarkedet og eiendom bidro mest til overskuddet i 2016.


– Med så god avkastning har vi muligheten til å gi våre kunder over fire milliarder kroner av overskuddet til deres premiefond, samtidig som vi får økt vår soliditet ytterligere. Vår soliditet er så god at vi kan opprettholde et lavere premienivå enn det dagens lave rentenivå skulle tilsi, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

KLP har oppnådd en avkastning ut over det selskapet har garantert til sine kunder med 8,1 milliarder kroner. Selskapet benytter sine gode resultater innen offentlig tjenestepensjon til både å overføre 4,3 milliarder kroner til kundenes premiefond og styrke tilleggsavsetninger med 4,0 milliarder kroner.

Sterk vekst
KLP har hatt en betydelig vekst i antall nye kunder på offentlig tjenestepensjon de seneste årene. Selv om markedssituasjonen innen offentlig tjenestepensjon oppleves som stabil vil den pågående kommunereformen kunne påvirke KLPs kundemasse. Selskapet følger utviklingen tett.

I bedriftssegmentet ser KLP økt interesse for overgang fra offentlig tjenestepensjon til innskuddspensjon innenfor bedriftsmarkedet. KLP ønsker også å være en god leverandør for disse kundene, og er glad for at stadig flere bedrifter velger KLP for sine innskuddspensjonsordninger.

Datterselskapene i KLP bidro samlet med et overskudd på 336 millioner kroner. Alle virksomhetene styrket sin posisjon som leverandør til KLPs eiere og deres ansatte gjennom god vekst og høy kundetilfredshet.

KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for fjerde kvartal på klp.no

Nøkkeltall etter fjerde kvartal 2016
Verdijustert kapitalavkastning 5,8 prosent
Bokført kapitalavkastning 4,5 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 33,6 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 16,3 milliarder kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern 596 milliarder kroner

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes, tlf 97 74 40 07
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning, tlf 90 52 43 12
Direktør finans Oliver Siem, tlf 93 43 18 20