Eksperter om fremtidens pensjonsordninger i ny KLP rapport

For første gang lanserer KLP en egen rapport om pensjon. Her svarer Norges ledende pensjonseksperter på hva de mener skal til for å lande en ny offentlig tjenestepensjon.

KLPs Perspektivrapport 2017

KLPs perspektivrapport ble lansert på KLPs kommunekonferanse i Trondheim 16. mars i år. Rapporten belyser og forenkler den kompliserte pensjonsdebatten i Norge. Her svarer Norges ledende pensjonseksperter fritt om hva de mener om fellene, hvorfor pensjon er vanskelig, hvem som blir fremtidens vinnere og tapere og hvordan de tror fremtidens pensjonssystem vil se ut.

Ønsker forutsigbarhet

I rapporten kommer det også frem at kommunale ledere ønsker mer forutsigbare pensjonskostnader. De vil også at arbeidstakerne står lenger i arbeid og at det blir enklere å kombinere jobb og pensjon etter 62 år.

Mens folketrygden endret seg radikalt etter pensjonsreformen i 2011, gjenstår det mye på offentlig tjenestepensjon. 

- Det haster med å få nye regler på plass slik at alle kan få gode svar når de skal planlegge pensjonstilværelsen, sier  Sverre Thornes, konsernsjef i KLP.

- Hvordan pensjonssystemet vårt blir i fremtiden angår oss alle og jeg håper denne rapporten vil bidra til å løfte debatten, sier han.

Her kan du laste ned KLPs perspektivrapport som pdf.