Kurs og møter om offentlig tjenestepensjon

KLP tilbyr aktuelle kurs og møter om pensjon, både for eiere, arbeidsgivere og ansatte. I tillegg til kurstilbudene du finner på denne siden, kan vi skreddersy kurs og møter.

Ta gjerne kontakt med din kundeansvarlige

Kurs for kommuner

Pensjonsøkonomikurset er et praktisk og målrettet kurs som tar for seg de økonomiske aspektene ved den offentlige tjenestepensjonsordningen. Dette kurset er for deg som jobber med budsjett, regnskap og generell økonomistyring i kommunen/fylkeskommunen.

Gjennomføring: 

Kursene gjennomføres som en heldagssamling, og er en kombinasjon av foredrag og gruppediskusjoner.  Det er god anledning til å stille spørsmål rundt egne problemstillinger og utfordringer.

Innhold i kurset:

• Pensjonspremie
• Pensjonskostnader
• Premieavvik
• Årlige leveranser
• Konsekvenser av ny offentlig tjenestepensjon

Påmelding

Mer informsjon og lenker til påmelding for de ulike stedene finner dere her.

For deg som jobber med lønn og personal, og administrerer pensjonsordningen i kommunen.

Her får du vite alt du trenger for å holde deg oppdatert innen offentlig tjenestepensjon, både når det gjelder pensjonsregler, rutiner og medlemsrapportering til KLP.

Vi arrangerer kurs flere steder i landet.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som et 2-dagers kurs (fra lunsj til lunsj). Kurset inneholder en kombinasjon av foredrag og gruppediskusjoner. KLP står for kurslokaler og bevertning.

Reise og eventuell overnatting må dekkes av deltakerne selv.

Innhold i kurset

  • KLPs digitale løsninger
  • De ansattes pensjonsrettigheter i dag – og i morgen
  • Innmeldingsregler og rapportering til KLP

Påmelding

Mer informsjon og lenker til påmelding for de ulike stedene finner dere her. 

KLP kan stille i kommunestyret eller formannskapet og gi poltikerne innsikt i pensjonsordningen og eierskapet de har i KLP. Vi presentererer KLPs resultater, statistikk for kommunen og hva det betyr for pensjonskostnader og utviklingen. Politikerne får mulighet til å stille spørsmål og gi tilbakemeldinger til oss.

Ønsker dere besøk? Ta kontakt med din kunde-og salgsleder


Kurs for helseforetak

Kurset setter blant annet fokus på pensjonspremie, pensjonskostnad og forvaltning av pensjonsmidler. Kurset gir deg faglig påfyll og mulighet for å dele erfaringer med kolleger fra andre helseforetak og private sykehus.

Gjennomføring: 

Kurset gjennomføres som en heldagssamling og er en kombinasjon av foredrag og gruppediskusjoner.  Det er god anledning til å stille spørsmål rundt egne problemstillinger og utfordringer.

Tid og sted: 

Nytt kurs kommer høsten 2019

Påmelding: 

Påmelding kommer senere.

For deg som jobber med lønn og personal og administrerer pensjonsordningen i helseforetaket.

Her får du vite alt du trenger for å holde deg oppdatert innen offentlig tjenestepensjon, både når det gjelder pensjonsregler, rutiner og medlemsrapportering til KLP.

Gjennomføring: 

Kurset gjennomføres som en heldagssamling. Kurset inneholder en kombinasjon av foredrag og gruppediskusjoner. KLP står for kursmateriell, lokaler og bevertning.

Innhold i kurset:

  • KLPs digitale løsninger
  • De ansattes pensjonsrettigheter i dag – og i morgen
  • Innmeldingsregler og rapportering til KLP

Påmelding: 

Neste kurs er 7. mai 2019 på KLP Huset i Oslo. Meld deg på her.

Kurs for ansatte

KLP tilbyr en rekke ulike kurs og foredrag om aktuelle pensjonsrelaterte temaer for ansatte og tillitsvalgte. Vi forsøker å skreddersy tilbudet etter deres behov. Ta kontakt med den som er kundeansvarlig i ditt fylke for å gjøre en avtale.

Se kurs vi tilbyr