Kurs og møter om offentlig tjenestepensjon

KLP tilbyr aktuelle kurs og møter om pensjon, både for eiere, arbeidsgivere og ansatte. I tillegg til kurstilbudene du finner på denne siden, kan vi skreddersy kurs og møter.

Ta gjerne kontakt med din kundeansvarlige

Kurs for kommuner

Pensjonsøkonomikurset er et praktisk og målrettet kurs som tar for seg de økonomiske aspektene ved den offentlige tjenestepensjonsordningen. Dette kurset er for deg som jobber med budsjett, regnskap og generell økonomistyring i kommunen/fylkeskommunen.

Gjennomføring: 

Kursene gjennomføres som en heldagssamling, og er en kombinasjon av foredrag og gruppediskusjoner.  Det er god anledning til å stille spørsmål rundt egne problemstillinger og utfordringer.

Innhold i kurset:

 • Premieprognose og GKRS-beregning
 • Konsekvenser av endret offentlig tjenestepensjon fra 202
 • Kommunelån, rentemarkedet og markedsutsikter
 • Robotisering i KLP - hva kan kommunene lære av KLP?

Påmelding

Mer informasjon og lenker til påmelding for de ulike stedene finner dere her.

For deg som jobber med lønn og personal, og administrerer pensjonsordningen i kommunen.

Her får du vite alt du trenger for å holde deg oppdatert innen offentlig tjenestepensjon, både når det gjelder pensjonsregler, rutiner og medlemsrapportering til KLP.

Vi arrangerer kurs flere steder i landet.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som et 2-dagers kurs (fra lunsj til lunsj). Kurset inneholder en kombinasjon av foredrag og gruppediskusjoner. KLP står for kurslokaler og bevertning.

Reise og eventuell overnatting må dekkes av deltakerne selv.

Innhold i kurset

 • KLPs digitale løsninger
 • De ansattes pensjonsrettigheter i dag – og i morgen
 • Innmeldingsregler og rapportering til KLP

Påmelding

Mer informasjon og lenker til påmelding for de ulike stedene finner dere her. 

KLP kan stille i kommunestyret eller formannskapet og gi politikerne innsikt i pensjonsordningen og eierskapet de har i KLP. Vi presenterer KLPs resultater, statistikk for kommunen og hva det betyr for pensjonskostnader og utviklingen. Politikerne får mulighet til å stille spørsmål og gi tilbakemeldinger til oss.

Ønsker dere besøk? Ta kontakt med din kunde- og salgsleder

 

Kurs for helseforetak

Kurset setter blant annet fokus på pensjonspremie, pensjonskostnad og forvaltning av pensjonsmidler. Kurset gir deg faglig påfyll og mulighet for å dele erfaringer med kolleger fra andre helseforetak og private sykehus.

Gjennomføring: 

Kurset gjennomføres som en heldagssamling og er en kombinasjon av foredrag og gruppediskusjoner.  Det er god anledning til å stille spørsmål rundt egne problemstillinger og utfordringer.

Tid og sted: 

Nytt kurs kommer høsten 2019

Påmelding: 

Påmelding kommer senere.

For deg som jobber med lønn og personal og administrerer pensjonsordningen i helseforetaket.

Her får du vite alt du trenger for å holde deg oppdatert innen offentlig tjenestepensjon, både når det gjelder pensjonsregler, rutiner og medlemsrapportering til KLP.

Gjennomføring: 

Kurset gjennomføres som en heldagssamling. Kurset inneholder en kombinasjon av foredrag og gruppediskusjoner. KLP står for kursmateriell, lokaler og bevertning.

Innhold i kurset:

 • KLPs digitale løsninger
 • De ansattes pensjonsrettigheter i dag – og i morgen
 • Innmeldingsregler og rapportering til KLP

Påmelding: 

Nytt kurs kommer for 2021, når det er klart.

Kurs for bedrifter

For deg som jobber med lønn og personal, og administrerer pensjonsordningen i bedriften. 

Her får du vite alt du trenger for å holde deg oppdatert innen offentlig tjenestepensjon, både når det gjelder pensjonsregler, rutiner og medlemsrapportering til KLP.

Gjennomføring

Nye kurs vil bli avholdt høsten 2019.

Hvert kurset gjennomføres som et heldagskurs, fra kl. 10 - 15. Kurset inneholder en kombinasjon av foredrag og gruppediskusjoner. KLP står for kurslokaler og bevertning.

Reise og eventuell overnatting må dekkes av deltakerne selv.

Målgruppe

Lønns- og personalansvarlige.

Innhold i kurset

 • KLPs digitale løsninger
 • De ansattes pensjonsrettigheter i dag – og i morgen
 • Innmeldingsregler og rapportering til KLP

Påmelding

Kurset er gratis, men påmeldingen er bindende. Ved påmelding uten oppmøte vil vi kreve et "no show"-gebyr pålydende kr 500 for å dekke kurspakken med lunsj.

Da det er begrenset med plasser ber vi deg om å gi beskjed i god tid hvis du blir forhindret fra å delta.

Meld deg å det kurset som passer for deg nedenfor.

Dato Sted Påmelding
4. september 2019 Molde - Hotell Alexandra Påmelding 
18. september 2019 Bergen - KLP Bygget Påmelding 
26. september 2019 Stavanger - Hotel Atlantic Påmelding 
3. oktober 2019 Trondheim - Scandic Nidelven Påmelding 
10. oktober 2019 Gjøvik - Strand Hotel Påmelding 
16. oktober 2019 Oslo - KLP Huset Påmelding 
31. oktober 2019 Oslo - KLP Huset Påmelding 
14. november 2019 Tromsø - Clarion The Edge Påmelding 

Har din bedrift lukket eller avsluttet den offentlige tjenestepensjonsavtalen i KLP? Ønsker du å få oversikt over hva dere skal budsjettere med? I dette kurset får du vite alt du trenger om kundeforholdet ditt i KLP.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som en heldagssamling på KLP Huset i Oslo, og er en kombinasjon av foredrag og gruppediskusjoner.

Innhold i kurset

 • Nytt fra KLP
 • Endringer i offentlig tjenestepensjon
 • Premie og budsjett
 • Innskuddspensjon i KLP

Påmelding

Kurset er gratis, men det er bindende påmelding. Da det er begrenset med plasser ber vi deg om å gi beskjed i god tid hvis du blir forhindret fra å delta. Ved påmelding uten oppmøte vil vi kreve et såkalt "no show"-gebyr pålydende kr 500 for å dekke kurspakken med lunsj. Reisekostnader dekkes av den enkelte.

Link til påmelding vil bli gjort tilgjengelig snart.

Kurs
STED DATO STED ADRESSE PÅMELDING

Bergen

28. november 2019

KLP

Zander Kaaes gate 7

Kommer

Oslo

5. desember 2019

KLP

Dronning Eufemias gate 10

Kommer

Dette er et praktisk og målrettet kurs som tar for seg de økonomiske aspektene av offentlig tjenestepensjon.Kurset gir en grundig gjennomgang av premie, likviditet, regnskap og økonomiske sammenhenger.

Gjennomføring 

Kurset er en kombinasjon av foredrag og gruppediskusjoner.  Det er god anledning til å stille spørsmål rundt egne problemstillinger og utfordringer.

Innhold i kurset

 • Pensjonspremie
 • Premieberegning av ny alderspensjon og AFP
 • Pensjonskostnader
 • Premieavvik
 • Budsjettering og regnskapsføring

Påmelding

Kurset er gratis, men det er bindende påmelding. Da det er begrenset med plasser ber vi deg om å gi beskjed i god tid hvis du blir forhindret fra å delta. Ved påmelding uten oppmøte vil vi kreve et såkalt "no show"-gebyr pålydende kr 500 for å dekke kurspakken med lunsj. Reisekostnader dekkes av den enkelte.

Link til påmelding vil bli gjort tilgjengelig snart.

 
BY DATO STED ADRESSE PÅMELDING

Oslo

1. november

KLP

Dronning Eufemias gate 10

Kommer

Dette er en serie med kurs hvor vi for oss ulike aktuelle temaer innen offentlig tjenestepensjon. 

Hvert kurs går over to timer og arrangeres hos KLP. Informasjon om kursene med påmelding blir lagt ut fortløpende. Følg med!

Når man nærmer seg pensjonsalder dukker det opp mange spørsmål: Hva får jeg i pensjon? Når kan jeg gå av med pensjon? Kan jeg jobbe samtidig som jeg mottar pensjon? I dette kurset får ansatte svar på alt de lurer på, samt opplæring i hvordan de søker om pensjon. Kurset passer for dem som er født før 1963.

Påmelding

Se datoer i oversikten under. Arbeidsgiver vil få invtasjon med link til påmelding i god tid i forveien. Kurset er gratis, reisekostnader dekkes av den enkelte.

Sted Dato Påmelding
Bergen - KLP, Zander Kaaes gate 4. april 2019  Gjennomført
Haugesund - Clarion Collection Amanda, Smesundet 93 10. april 2019 Gjennomført
Stavanger - Clarion Hotel Stavanger, Arne Rettedalsgate 14 25. april 2019 Gjennomført
Ålesund - Scandic Ålesund, Molovegen 6 2. mai 2019 Gjennomført
Kristiansund - Scandic Kristiansund, Storgata 41 9. mai 2019 Gjennomført
Trondheim - Scandic Nidelven, Havnegata 1 16. mai 2019 Gjennomført
Oslo - KLP, Dronning Eufemias gate 10 12. juni 2019 Gjennomført
Stavanger – Clarion Hotel Stavanger, Arne Rettedalsgate 14 18. juni 2019 Gjennomført

Kurs for ansatte

KLP tilbyr en rekke ulike kurs og foredrag om aktuelle pensjonsrelaterte temaer for ansatte og tillitsvalgte. Vi forsøker å skreddersy tilbudet etter deres behov. Ta kontakt med den som er kundeansvarlig i ditt fylke for å gjøre en avtale.

Se kurs vi tilbyr