Tips om infoskriv til ansatte om sammenslåingen

23.01.19

I alle virksomhetsfusjoner, som en kommunesammenslåing er, har de ansatte krav på god informasjon fra arbeidsgiver om hvordan deres situasjon blir påvirket. Vi anbefaler at kommunen også informerer om hvordan sammenslåingen påvirker deres pensjon og forsikringer og benytter anledningen til å minne om ansattordningene de har i kommunen.

Som en hjelp har vi satt opp et forslag til en tekst som kan inkluderes i et informasjonsskriv om sammenslåingen som går fra kommunen til de ansatte:

"Kommunesammenslåingen innebærer ingen endringer i pensjonsordningen din eller de forsikringene du har som ansatt. Du har offentlig tjenestepensjon, som er en av landets beste pensjonsordninger. Gjennom pensjonsordningen opparbeider du deg rett til alderspensjon og også rett til uførepensjon i tilfelle du må redusere stilling av helsemessige årsaker. I tillegg vil dine nærmeste være sikret en etterlattepensjon fra oss hvis du faller fra. Du finner nærmere opplysninger om dine pensjonsrettigheter og hva arbeidsgiver har registrert på vegne av deg, på Min side på www.klp.no."