Skadeforsikring

Nedenfor finner du praktiske tips og råd når det gjelder forsikring og nye forsikringsavtaler i sammenslåingsprosessen.

Pass på at alle ansatte blir omfattet av personalforsikringen

Kommunens personalforsikringer vil gjelde for alle ansatte i den nye kommunen. Det er viktig at dere melder inn det nye antallet ansatte og årsverk til forsikringsselskapet.

Kollektive ulykkesforsikringer som gjelder i fritiden er ikke omfattet av tariffavtalen, og kommuner har valgt forskjellige løsninger. Det er derfor viktig at antall ansatte som i dag har fritidsulykkesforsikring blir meldt inn.

Husk elever og barnehagebarn

Alle kommuner har plikt til å kjøpe forsikring til skoleelever, og de fleste kjøper også for barnehagebarna. Når kommunene slås sammen, må antallet barn som omfattes av forsikringen ajourføres og slås sammen. Det nye antallet meldes inn til forsikringsselskapet i forbindelse med fornyelse av forsikringsavtalen.

Alle kjøretøy må omregistreres til "ny eier"

Kommunen får et nytt organisasjonsnummer ved sammenslåing. Alle kjøretøy må derfor omregistreres til "ny eier", noe som må være klart før sammenslåingstidspunktet. Ved unnlatelse risikerer kommunen dagbøter og i verste fall avskilting av kjøretøyet.

Meld inn nye opplysninger om eiendommene

For alle bygninger som eies av kommunen må kommunenummer, matrikkelnumre, adresser og postnumre endres. Endringene må meldes inn til forsikringsselskapet for å sikre at riktig objekt er forsikret.

Vurder om forsikringen skal ut på anbud

I lov om offentlige anskaffelser er det krav om at skadeforsikringer skal ut på anbud hvert fjerde år. I forbindelse med kommunesammenslåing kan være greit å vurdere om det er hensiktsmessig å sette forsikringen ut på anbud utenom de ordinære anbudsintervallene.

Vi hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål

Vi kan hjelpe deg med spørsmål knyttet til ulike problemstillinger både hvis dere velger å gå ut på anbud før sammenslåingen, eller med å finne en praktisk løsning som kan fungere i en overgangsperiode.

Du kan kontakte oss i Kundeseksjonen på telefon 22 03 35 05 eller sende en e-post til servicesalg@klp.no