Pensjon

Ved en kommunesammenslåing av to eller flere kommuner, vil kommunenes pensjonsordninger bli slått sammen. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål knyttet til dette.

Struktur og organisering av den sammenslåtte kan ha betydning for pensjonsordningen

Har kommunene som skal slås sammen valgt å organisere sin virksomhet på den samme måten? Har man lik struktur eller har den ene kommunale foretak for deler av sin virksomhet som ikke er sammenfallende med organiseringen i den andre kommunen? Skal det foretas noen grensejusteringer eller splittinger av kommuner som kan ha betydning for pensjonsordningen i forbindelse med sammenslåing?

Gode rutiner for riktig ansatt-informasjon til KLP

Det er viktig å etablere gode rutiner for å sikre at informasjonen som KLP får om de ansatte i kommunen er riktig. Riktig informasjon om de ansatte er nødvendig for å ivareta de ansattes rettigheter, for at pensjonsutbetalinger blir riktige og ikke minst for budsjett og korrekt belastning og periodisering av premie.

Husk å ta stilling til hvem i den sammenslåtte kommunen som skal ha tilgang til KLPs systemer.

Regnskapsføring og finansiering

Har kommunene valgt ulike prinsipper for regnskapsføring av sine pensjonsforpliktelser? Hvordan har man valgt å finansiere avtalefestet pensjon (AFP), reguleringspremien og hvordan disponerer man sitt premiefond?

Kommunen må velge hvordan man ønsker dette løst fremover.

Informasjon til ansatte

Er det usikkerhet og spørsmål rundt pensjon fra de ansatte? Dersom dere opplever behov for informasjon om pensjon til egne ansatte bistår vi gjerne.

Skulle dere ønske bistand eller avklaring i sammenslåingsprosessen så hjelper vi dere gjerne. 

Oversikt over kunde- og salgsansvarlige for din kommune.