Kapitalforvaltning

Dersom noen av kommunene som skal slås sammen har verdipapirer, er det noen praktiske ting å ta seg av. Her er en oversikt.

Hvilke beslutninger må kommunen ta om sin kapitalforvaltning?

Dersom noen av de gamle kommunene benytter investeringsrådgivere, må kommunene avklare om oppdraget skal fortsette, avvikles eller samordnes.

En ny kommune er å regne som en ny virksomhet. Derfor må det avklares hvem som skal være kontofører på den nye kommunens verdipapirkonto og hvem som skal ha signaturrett.

Husk å sende følgende informasjon til kapitalforvaltningsselskapet

Kapitalforvaltningsselskap(ene) som kommunen bruker trenger informasjon fra kommunen om:

  • hvilke beslutninger som tas i forbindelse med håndtering av kommunens kapitalforvaltning
  • hvem som skal ha signaturrett
  • hvem som skal være kontofører

Hjelp fra oss?

Har du spørsmål i forbindelse med kommunens engasjement hos KLP kapitalforvaltning, kan du kontakte Mattis Sveine på e-post.