Banken

Vi har erfaring med utfordringene som kommunene opplever innen områdene økonomi og finans i forbindelse med sammenslåing. Utfordringene er ulike fra kommune til kommune, derfor kommer til vi til å kontakte alle berørte kommuner for å bidra med det vi kan.
Under finner du info om oss i KLP banken og om debitorskifte, som er en viktig aktivitet i forbindelse med sammenslåingen.

Gjør debitorskifte i god tid før sammenslåing

I forbindelse med sammenslåing til ny kommune må det gjennomføres et debitorskifte hvor den nye kommunen overta lån og garantisvar fra de tidligere kommunene. Dette gjøres med virkning fra datoen den nye kommunen opprettes (1.1), men det er en fordel for alle parter at dette gjøres klart i god tid før sammenslåing.

Kjenner du oss i KLP Banken?

Vi ønsker vi å dele de erfaringene vi har gjort oss med kommunesammenslåing og tar kontakt innen 1. oktober for å avtale hva som må gjøres i forkant av sammenslåingen, men vi hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål før det. Ring Daniel Kvisten på telefon 928 05 410, eller Ellen Winge Ler på telefon 975 33 966.
Du kan også sende en epost til bank.kommune@klp.no