knytte never sammen - teambuilding

KLPs arbeidsmiljønettverk

Nettverket er en toårig møteplass for prosjekter som jobber med arbeidsmiljøutvikling. Ønsker dere å delta? Send inn en søknad med en prosjektidé. Søknadsfristen er 1. februar.

"Et samarbeid med KLP skal handle om å delta i et kompetansefellesskap. Vi ønsker å spre de gode historiene." Avdelingsleder HMS, Vibeke Os Bratlie.

KLP har i mange år gitt økonomisk støtte til arbeidsmiljøprosjekter hos kundene. Vi har sett at mange jobber med samme tema og at det kan være nyttig å dele erfaringer med hverandre i et nettverk.

I KLPs arbeidsmiljønettverk legger vi til rette for erfaringsdeling og faglig påfyll. Målet er å skape prosesser som bidrar til helsefremmende arbeidsplasser i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak. Målgruppen for prosjektet må ha offentlig tjenestepensjon i KLP.

Hva innebærer det å være med i nettverket?

 • Dere har en god prosjektide som er forankret hos ledelsen
 • Dere organiserer arbeidet som et prosjekt med styringsgruppe og prosjektgruppe. Styringsgruppen bør være partssammensatt med representanter fra arbeidsgiver og arbeidstaker.
 • Dere setter av tid og penger til utviklingsprosesser i egen organisasjon
 • Dere bruker KLPs maler for prosjektplanlegging
 • Dere deltar på fire samlinger fordelt på to år. Første samling er 22. og 23. april 2020.
 • Dere etablerer kontakt og deler erfaringer med de andre deltakerne i nettverket
 • Dere får økonomisk og faglig støtte fra KLP

Søknadsbehandling

Vi behandler søknadene i løpet av februar/ mars, og alle får et skriftlig svar.

Send inn en søknad innen 1. februar til HMS-teamet@klp.no

 

Nyttige lenker

Deltakere i nettverket

 • Akershus Universitetssykehus HF
 • Balsfjord kommune
 • Fet kommune
 • Gjerstad kommune
 • Larvik kommune
 • Lyngen kommune
 • Mandal kommune
 • Nittedal kommune
 • Nord-Odal kommune
 • Skjervøy kommune
 • Østre Toten kommune
 • Øvre Eiker kommune
 • Inderøy kommune
 • Osterøy kommune
 • Ringsaker kommune
 • Sagenehjemmet
 • Saltdal kommune
 • Samnanger kommune
 • Sauda kommune
 • Skedsmo/Fet/Sørum kommune
 • Suldal kommune
 • Sveio kommune
 • Vestre Toten kommune
 • Vestvågøy kommune
 • Ørsta kommune
 • Andøy kommune
 • Fauske kommune
 • Indre Fosen kommune
 • Karlsøy kommune
 • Karmøy kommune
 • Lierne kommune
 • Lovisenberg Diakonale sykehus
 • Modum kommune
 • Narvik kommune
 • Nordre Land kommune
 • Stavanger kommune
 • Øvre Eiker kommune