knytte never sammen - teambuilding

KLPs arbeidsmiljønettverk

Nettverket er en toårig møteplass for prosjekter som jobber med arbeidsmiljøutvikling. Ønsker dere å delta? Send inn en søknad med en prosjektidé. Søknadsfristen er 1. februar.

Hvordan søke?

Send ferdig utfylt søknad til HMS-teamet@klp.no

Søknadsfrist 1. februar

Vi behandler søknadene i løpet av februar/ mars, og alle får et skriftlig svar.

Vi prioriterer prosjekter med tema

 • Forebygging av vold og trusler
 • 10-faktor/ForBedring
 • Likestillings-, inkluderings- og mangfoldsarbeid.
 • Inkluderende arbeidsmiljø
 • Heltid
 • Livsfase

Søknadsskjema

Hvem kan søke?

 • Kommuner, fylkeskommuner, bedrifter og helseforetak med minst 50 ansatte og offentlig tjenestepensjon i KLP
 • Minimum 50 prosent av målgruppen for prosjektet må ha offentlig tjenestepensjon i KLP
 • Virksomheten må ha en prosjektide som er forankret hos ledelsen

Hva innebærer det å være med i nettverket?

 • Dere har en god prosjektide som er forankret hos ledelsen
 • Dere organiserer arbeidet som et prosjekt med styringsgruppe og prosjektgruppe. Styringsgruppen bør være partssammensatt med representanter fra arbeidsgiver og arbeidstaker.
 • Dere setter av tid og penger til utviklingsprosesser i egen organisasjon
 • Dere bruker KLPs maler for prosjektplanlegging
 • Dere deltar på fire samlinger fordelt på to år. Første samling er 22. og 23. april 2020.
 • Dere etablerer kontakt og deler erfaringer med de andre deltakerne i nettverket
 • Dere får økonomisk og faglig støtte fra KLP

Verktøy du kan ha brukt for

Her kan du laste ned vårt prosjekthefte med tilhørende maler som du kan bruke i planleggingen og gjennomføringen av HMS-prosjekter.

Maler og prosjekthefte

Deltakere i nettverket

 • Akershus Universitetssykehus HF
 • Balsfjord kommune
 • Fet kommune
 • Gjerstad kommune
 • Larvik kommune
 • Lyngen kommune
 • Mandal kommune
 • Nittedal kommune
 • Nord-Odal kommune
 • Skjervøy kommune
 • Østre Toten kommune
 • Øvre Eiker kommune
 • Inderøy kommune
 • Osterøy kommune
 • Ringsaker kommune
 • Sagenehjemmet
 • Saltdal kommune
 • Samnanger kommune
 • Sauda kommune
 • Skedsmo/Fet/Sørum kommune
 • Suldal kommune
 • Sveio kommune
 • Vestre Toten kommune
 • Vestvågøy kommune
 • Ørsta kommune
 • Andøy kommune
 • Fauske kommune
 • Indre Fosen kommune
 • Karlsøy kommune
 • Karmøy kommune
 • Lierne kommune
 • Lovisenberg Diakonale sykehus
 • Modum kommune
 • Narvik kommune
 • Nordre Land kommune
 • Stavanger kommune
 • Øvre Eiker kommune

Artikler om arbeidsmiljø

Pål Molander, direktør i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).
Pål Molander, direktør i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).
Foto: Calias Photo, Eirik Linder Aspelund
5 råd for et godt arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø skaper ikke bare trivsel, men gir også høyere produksjon, ifølge Pål Molander, direktør i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

04.06.19

Unge mennesker som ser ut av vinduet
Refleksjonsverktøy om nærvær og fravær

NAV Arbeidslivssenter i Oppland har laget fire filmer om nærvær og fravær med støtte fra KLP. Bruk filmene og refleksjonsoppgavene til å snakke om arbeidsmiljøet på din arbeidsplass.

24.07.19