To kollegaer som jobber sammen i møterom

HMS i offentlig sektor – er de ansatte glemt?

Vi ser en økning av trusler, vold og trakassering innenfor flere yrkesgrupper. Retter HMS-arbeidet i offentlig sektor seg mer mot brukerne av tjenester enn mot egne ansatte?

Hvordan kan vi redusere risikoen for yrkesrelaterte skader og uførhet? 

Påmelding

Målgruppe for kurset er ansatte i HR, ledere, tillitsvalgte og verneombud i helseforetak og kommuner. Kurset er gratis, men det er bindende påmelding

Tid: 9. september 2019 kl 09.00-14.00
Sted: Storsalen, KLP-huset, Dronning Eufemias gate 10, Oslo
Påmeldingsfrist: 19. august 2019

Program

Velkommen
Geir Grønsholt, fagsjef, KLP

Utviklingstrekk ved yrkesskade i offentlig sektor
Tone Raddum, skadebehandler, KLP

HMS i offentlig sektor - hva det er og hva det burde ha vært
Solveig Osborg Ose, seniorforsker ved SINTEF

Lunsj

Uføreuttak og tidligpensjon i KLP
Thomas Wiik Tønnesen, spesialrådgiver analyse, KLP

Hvorfor er risikovurdering viktig?
Geir Grønsholt, fagsjef KLP