En lang rekke med hus langs en brygge

Lurt å vite før jobbreisen

11.06.19

Skal du på tjenestereise, er det greit å vite hvilken hjelp du kan få av reiseforsikringen du har gjennom jobben.

Forsikringen gjelder i hele verden på enkeltreiser som varer inntil sju uker.
Hvis du reiser til områder der risikoen for ulykker eller sykdommer er stor, må din arbeidsgiver gi beskjed til forsikringsselskapet før reisen.

Skal du reise utenfor Norden, bør du kontakte personalkontoret hos arbeidsgiveren din for å få avtalenummeret ("policy nr.") til reiseforsikringen. Det er lurt å lagre dette og andre viktige telefonnumre på mobilen før avreise.  

Vi anbefaler deg å følge disse rådene for raskest mulig behandling og full erstatning, hvis du skulle bli utsatt for skade eller sykdom på reise.

Skade på eller tyveri av gjenstander

  • Pakk eiendeler som PC og nettbrett i håndbagasjen. De erstattes ikke hvis de blir ødelagt eller borte under transport i innsjekket bagasje. 
  • Oppdager du skade på bagasjen eller den kommer bort, må du melde fra til fly- eller transportselskapet.
  • Tyveri og ran må du straks melde til lokalt politi. Få en skriftlig bekreftelse på anmeldelsen.
  • Få kvitteringer på alle utlegg.

Forsinket bagasje

Hvis bagasjen er mer enn 4 timer forsinket når du kommer frem til reisemålet, kan du handle nødvendige klær og toalettsaker for inntil 5000 kroner per person. Husk å kontakte ankomstservicen til flyselskapet ditt for å få en såkalt PIR-rapport. Denne rapporten må du ha når vi skal behandle forsikringssaken din.

Skade eller sykdom i utlandet

  • Kontakt KLP eller SOS International ved sykehusinnleggelse, behov for hjemtransport, ledsagelse eller tilkallelse ved sykdom/ulykke.
  • Hvis sykehus eller lege krever garanti for at utgiftene betales av forsikringsselskapet, kan de ringe oss for å få det bekreftet.

Vi ønsker deg en trygg reise!