Bil parkert i høstmiljø med presenning over

Kjøretøyforsikring for offentlig sektor

 • Fri kjørelengde
 • Ingen bonustap ved skade
 • Raske forsikringsoppgjør
 • Du kan sette sammen forsikringen ut fra behov
 • Mindre rapportering for deg som kunde

Motorvognforsikring

Forsikringen omfatter lovpålagt ansvarsforsikring. I tillegg kan forsikringen omfatte fører- og passasjerulykke, brann, tyveri, glass, redning og kasko.
Kasko dekker skade på eget kjøretøy som oppstår ved blant annet sammenstøt, utforkjøring og velting.

Forsikringen dekker:

 • Kjøretøyet slik det er levert ny fra forhandler, samt ekstra dekk og felger
 • Fastmontert ekstrautstyr
 • Sikkerhetsutstyr til bruk i/på kjøretøyet
 • Lakk, dekor og reklametekst
 • Høyere forsikringssummer kan avtales for flere av dekningene 

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde må passe på for å unngå skade, og for å få full erstatning hvis en skade skjer.

Kommunebilforsikring

Forsikringen omfatter lovpålagt ansvarsforsikring. I tillegg kan forsikringen omfatte fører- og passasjerulykke, brann, tyveri og kasko. 
Delkaskoforsikringen dekker brann og tyveri. Kaskoforsikring dekker i tillegg skade på eget kjøretøy som oppstår ved sammenstøt, utforkjøring og velting, og maskinskade.

Kommunebilforsikringen har egenandel for ansvarsskader, og unntak for glass og redning. Den har derfor en gunstigere pris enn motorvognforsikringen. 

Forsikringen dekker:

 • Kjøretøyet slik det er levert ny fra forhandler, samt ekstra dekk og felger
 • Fastmontert ekstrautstyr
 • Sikkerhetsutstyr til bruk i/på kjøretøyet
 • Lakk, dekor og reklametekst
 • Høyere forsikringssummer kan avtales for flere av dekningene

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde må passe på for å unngå skade, og for å få full erstatning hvis en skade skjer.

Arbeidsmaskin

Forsikringen kan omfatte ansvars-, kasko-, fører- og passasjerulykkesforsikring.
Delkaskoforsikringen dekker brann og tyveri. Kaskoforsikring dekker i tillegg skade på eget kjøretøy som oppstår ved sammenstøt, utforkjøring og velting, og maskinskade.

Forsikringen dekker blant annet: 

 • Kjøretøyet slik det er levert ny fra forhandler, samt ekstra dekk og felger
 • Fastmontert ekstrautstyr
 • Sikkerhetsutstyr til bruk i/på kjøretøyet
 • Lakk, dekor og reklametekst
 • Forsikringssum utover standardsum kan avtales for flere av dekningene 

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader, og for å få full erstatning hvis en skade skjer.