Gutt i lekestativ på skole

Forbered sommerstenging av barnehager og skoler

Enkle grep kan redusere risikoen for uønskede skader når kommunens skoler og barnehager står tomme i ferien.

default-klp-img

Eiendomsforsikringer for bedrifter

Fordeler med våre eiendomsforsikringer:

 • Et prisgunstig alternativ
 • Enkel administrasjon på internett
 • Spesialtilpassede forsikringer

Våre eiendomsforsikringer

Planlegger dere byggeaktivitet når skolegården og lekeplassen står tom? Det blir fort mye avfall av oppussing/rehabilitering. Det er viktig at også innleide entreprenører og firmaer plasserer søppel vekk fra yttervegg, og kjenner til din kommunes rutiner og instrukser for å unngå skader.

Brennbart avfall og brennbare materialer som ligger fritt eller i en container, søppelkasse, papirkurv eller lignende skal

 • plasseres minst åtte meter fra yttervegg
 • plasseres i låst bygning eller være tømt i helgene

Unngå innbrudd og tyveri og ha gode låserutiner

 • Lås inn eller plasser PC-er, nettbrett, flatskjermer og annet verdifullt utstyr, slik at det ikke er synlig utenfra.
 • Sjekk at vinduer er helt lukket, dører er låst, og at alarmer er satt på.
 • Ha godkjente sikkerhetslåser i ytterdørene. Da tar det lengre tid å bryte seg inn.
 • Videoovervåking virker preventivt, også mot hærverk og tagging.
 • Oppbevar spesielt verdifullt utstyr i sikkerhetsskap eller i rom uten vinduer og med godkjent lås.

Hvem passer på hva?

Skader kan like gjerne oppstå i ferien som ellers i året. Da er det viktig å ha gode systemer som sikrer at noen overtar rollen til den som ferierer. Så forebygger og reduserer du omfanget av uønskede hendelser.
Det kan være enkle ting som:

 • Hvem får stengt stoppekrana hvis vannet flommer?
 • Hvem har ansvar for sjekking av rømningsveier og branndører?
 • Har vi rutiner for å sjekke bygg som ikke er i drift?
 • Hvem følger opp utleieboliger og beboere?
 • Hvem har ansvaret for å kontakte forsikringsselskapet dersom det er nødvendig?
 • Hvem har ansvaret hvis en storskade inntreffer?
 • Har organisasjonen fått kjennskap til hvem som har overtatt de ulike ansvarsområdene?

Det er viktig at funksjonene opprettholdes selv om personer tar ferie.