Retningslinjer

18.10.17

Her finner du informasjon om våre retningslinjer.

KLP Kapitalforvaltnings retningslinjer

Som eier i flere tusen børsnoterte selskaper bruker KLP og KLP-fondene stemmeretten sin aktivt, både i Norge og i utlandet. Mer informasjon om KLP-fondenes stemmegivning finner du her.