Er du medlem i KLPs offentlige tjenestepensjonsordning får du ekstra gode betingelser på bank- og forsikringsprodukter.

Sjekk om du er medlem

Neste
Informasjon om sikkerhet
Vi trenger ditt fødselsnummer for å sjekke om du er registrert i vår medlemsregister.

Dataene sendes kryptert, så det er helt trygt å oppgi fødselsnummer.