2 telt på tundraen

Godt arbeidsmiljø lønner seg

Ny forskning viser at det er en sammenheng mellom riktige tiltak for en bedre arbeidshverdag, og antall langtidssyke og uføre. Tydelig ledelse er viktig.

- Kommuner med mange uføre har høye og uforutsigbare pensjonskostnader. Ved å jobbe dedikert med arbeidsmiljøet, og aktivt følge opp de som er syke, kan de få færre uføre. Det vil bidra til lavere pensjonspremie for kommunen, og gjøre hele pensjonsfellesskapet mer stabilt, sier konserndirektør Marianne Sevaldsen i KLP.

Rundt ti prosent av ansatte i kommuner og helseforetak mottar uførepensjon, ifølge tall fra KLP. Tallene viser at andelen uføre stiger med alderen. I aldersgruppen 30-34 år mottar i underkant av 2 prosent uførepensjon. Blant de på 55-59 år får 18 prosent uførepensjon, mens ved 64 år gjelder det 30 prosent. Kvinner har en høyere uføreandel enn menn.

KLP støtter årlig en rekke prosjekter i kommune- og helse-Norge som har som mål å få ned sykefraværet.
- Forskningsresultatene forteller oss at å bruke ressurser på å jobbe med arbeidsmiljøet lønner seg for arbeidsgiver. Dette er forskning vi vet at mange av kundene våre kan dra nytte av, sier Sevaldsen.

Arbeidslivsforskning har vist at kvaliteten på dialogen de første seks ukene av en sykmelding er avgjørende for om den ansatte kommer tilbake i jobb. Det er også sjelden at de som først har mottatt uførepensjon, kommer tilbake i jobb.

Slik snudde de sykefraværet 

I det femårige prosjektet på Sørlandet sykehus fulgte forskere med på hvordan ledelse foregikk i praksis på forskjellige avdelinger. 

Funnene var oppsiktsvekkende: sykefraværet ble redusert når avdelingen jobbet med holdninger, kultur og organisering av arbeidet. På en pilotavdeling falt sykefraværet fra 18 til 6 prosent, og arbeidsmiljøet ble mye bedre.

Les prosjektrapporten fra Sørlandet sykehus her

-Sykefravær er komplekst. For å redusere sykefravær er det viktig å jobbe systematisk, langsiktig og målrettet, sier forsker Elin Fjeldbraaten ved Sørlandet sykehus.
- Tydelig ledelse og godt psykososialt arbeidsmiljø ser ut til å være viktig for om du møter på jobb. Arbeidstakere trives når de blir sett og får ansvar. Leder må ta tak i hvordan arbeidet er organisert, og lage klare regler for hvordan medarbeiderne oppfører seg mot hverandre, sier Fjeldbraaten.

Tips til deg som er leder:

  • Ha god balanse på tilrettelegging. Tilrettelegging er bra, men belastningen for de andre blir større. Lederen er nødt til å snakke om fraværet.
  • Ta tak i konflikter og vær tydelig. Ikke la det gå for lang tid. Tør å stille de vanskelige spørsmålene, og si ifra om hva slags oppførsel som aksepteres og ikke.
  • Jobb med kultur. Det du gir fokus er viktig. Bli enige om hvordan dere vil ha det for at alle skal trives, og ansvarliggjør medarbeiderne.
  • Involver medarbeiderne. Start med å kartlegge styrker i avdelingen og bygg på disse.

(Kilde: Sørlandet sykehus)

Frokostseminar

2. november arrangerer vi frokostseminar i Stavanger konserthus. Lisa Vivoll Straume holder foredraget; Ikke for pyser! – Om helsefremmende ledelse og strevsom lykke på jobb. Seminaret vil bli streamet. Meld deg på, eller se seminaret direkte.

Gratis påmelding her

- Det handler om god ledelse og organisering av arbeidet. Trivsel og lavt sykefravær er bra for alle parter, sier forsker Elin Fjeldbraaten ved Sørlandet sykehus.

default-klp-img

Helse, miljø og sikkerhet

I KLP ønsker vi å samarbeide med kundene våre slik at dere kan skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Mer om HMS

default-klp-img

Kurs og konferanser

KLP tilbyr flere HMS- og skadeforebyggende kurs til kunder med offentlig tjenestepensjon.

Se våre kurs og konferanser

default-klp-img

Refleksjonsverktøy

NAV Arbeidslivssenter i Oppland har laget fire filmer om nærvær og fravær med støtte fra KLP. 

Se filmer og refleksjonsoppgaver