Damer som ler sammen.

Kjenner du kommune- og helse-Norges beste unge leder?

Send inn din nominasjon innen 21. juni!

Nå klapper alle for det store laget med fantastiske ansatte som takler krisen på vegne av fellesskapet. Denne krisen er krevende. Samtidig er store utfordringer og omstillinger alltid en del av hverdagen i kommune- og helse-Norge.

Nå leter vi etter dem som skal stå støtt i neste krise. Vi skal finne morgendagens beste unge ledere i kommune- og helse-Norge.

Kjenner du en i starten av sin lederkarriere som imponerer deg? Som har et varmt hjerte og et klokt hode? En som alltid spiller deg god og får frem det beste i deg? En som støtter, løfter, smiler og kjemper for at dere skal levere det beste dere kan, både i tøffe krisetider og på en helt vanlig tirsdag? 

Kanskje er det deg? 

Sammen med AFF og Sykepleierforbundet skal KLP nå finne fem ledere i kommune- og helse-Norge som får muligheten til å ta ut enda mer av sitt potensiale. De får nemlig plass på AFFs anerkjente lederprogram for ledertalenter – Solstrand Accelerate.  

Hvem vil du nominere?

  

Et samarbeid mellom KLP, NSF og AFF

Denne satsingen på unge ledere i hele kommune- og helsesektoren i Norge er et samarbeid mellom KLP, AFF og Norsk Sykepleierforbund. AFF er et av Norges fremste leder- og organisasjonsmiljøer i Norge og samarbeider tett med NHH. Norsk Sykepleierforbund (NSF) er Norges fjerde største fagforbund og representerer over 120.000 sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. KLP er Norges største pensjonsselskap og er eid av de fleste kommuner og helseforetak i Norge.

Informasjon om konkurransen

Hvem kan bli nominert?

Vi ser etter unge ledere i alle deler av kommune- og helsesektoren i Norge. Med unge ledere mener vi de som er i starten av sin leder-karriere. Det er ingen aldersbegrensninger, men de som er i denne fasen av karrieren er gjerne mellom 25 og 50 år.

Du kan sende inn dine nominasjoner fra 2. juni 2020 til 21. juni 2020.

Hva er premien?

Fem vinnere får delta på Solstrandprogrammet  Accelerate. Programmet er på 5 uker fordelt over 14 måneder, med noe arbeid mellom samlingene. Første seminar er 7. - 11. september 2020, siste seminar er 18. - 22. oktober 2021. Etter programmet blir du en del av et varig nettverk av ledere på tvers av funksjoner og organisasjoner. Vinnerne får dekket kursdeltagelse, reise og opphold.

Hvem velger ut vinnerne?

Fem vinnere velges av en jury bestående av:

 • Stein Halvorsen, kommunaldirektør i Åsnes kommune 
 • Olaug Flø Brekke, generalsekretær i NSF
 • Anders J. Dahl, programdirektør i AFF
 • Gro Myking, konserndirektør kommunikasjon og marked i KLP
 • Vibeke Os Bratlie, leder av HMS-avdelingen i KLP. 

Tre av vinnerne må være medlemmer av Norsk Sykepleierforbund (NSF). En av plassene som går til et medlem av NSF er finansiert av en gave fra Cargill Aqua.

Vinnerne vil bli kontaktet innen 3. juli 2020. 

Øvrige regler i konkurransen

 1. Premien kan ikke byttes i kontanter eller andre premier.
 2. Premien kan kun gis til personer i Norge.
 3. Deltakere og mottakere av premien må være over 18 år.
 4. Deling av konkurransen eller tagging av venner på sosiale medier vil ikke påvirke vinnersjansen.
 5. Denne konkurransen verken sponses, støttes, administreres av eller har noen tilknytning til Facebook.
 6. Ansatte i KLP kan ikke vinne.
 7. Informasjonen du sender inn vil i utgangspunktet bli brukt i forbindelse med denne konkurransen, men vi vil også kontakte noen av innsenderne for å høre om deres historier kan brukes i andre sammenhenger.

  

Interessante artikler

AndersAngen

– Stor respekt for ledere i det offentlige

Helthjem-gründer Anders Angen fikk et nytt syn på utfordringene mange ledere i offentlig sektor møter hver dag som deltaker i Solstrandprogrammet Accelerate.
– Noen av avgjørelsene de må ta kan ha en stor samfunnsmessig betydning, og innimellom faktisk handle om liv eller helse. Det setter ting i perspektiv, sier Angen. 

17.06.20

sykepleiere i korridor på sykehus

Derfor strekker offentlig ansatte seg langt på arbeidsplassen

- Offentlig ansatte rapporterer om høy grad av ekstrarolleatferd overfor kolleger og nærmeste leder. De uttrykker også høy grad av stolthet og lojalitet til arbeidsplassen sin, sier spesialrådgiver Mette Jørgensen i KLP.

Se webinar

20.05.20

Torill Myre, styrer i Kirkebygden barnehage i Våler i Østfold

Glade voksne gir trygge barn

Torill Myre er barnehagelederen som gjør alt for at kollegene skal lykkes. Selv mener hun det handler om å gjøre alt for at barna skal ha det godt.

29.05.20