Bekymret: Sykepleierforbundets leder Lill Sverresdatter Larsen er bekymret over mangelen på sykepleiere, og mener lønnen er for lav til å bli stående i et tøft yrke over tid.

Slår alarm

En fersk KLP-rapport bekrefter at Norge vil mangle 30.000 sykepleiere i 2035.
– Det er sykt alvorlig!

Tall fra KLP-rapporten «Analyse av yrkesaktivitet blant sykepleiere» tegner et mørkt fremtidsbilde av tilgangen på sykepleiere. Rapporten viser at det vil være en enorm mangel på sykepleiere i 2035. Bare i dag mangler det 7000 sykepleiere.

– Dette er ikke bare bekymringsverdig, det er sykt alvorlig. Vi ser konsekvensene for pasienter og pårørende. Vi bekymrer oss ikke for årene som kommer. Dette skjer nå, sier sykepleiernes forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen.

Tilsiget av nye sykepleiere har holdt seg relativt stabilt, men stadig flere slutter i yrket tidlig. Det er besluttet å øke antall studieplasser med 500 fra 2023, men det er langt fra nok. I rapporten kommer det frem at hvis antall nye studieplasser økes med ytterligere 600 hvert år frem mot 2035, kan man komme i balanse. Men å få til det er totalt urealistisk, ifølge Lill Sverresdatter Larsen. Studentene skal nemlig ha lærere og de skal ha praksis.- Det er ikke sjans i havet, sier Sverresdatter Larsen.

Arbeidsbelastende

Så hva skal man gjøre, hvor skal man begynne? Larsen erkjenner at problemstillingen er kompleks. Lønn og arbeidsvilkår er det som går igjen i alle undersøkelser gjort over lang tid.

– Sykepleierne må ha en lønn som de synes er attraktiv nok, sett opp mot andre yrker. I dag er den for lav til å bli stående i et tøft yrke over tid. Samtidig må vi få ned arbeidsbelastningen og da må vi ha flere folk, sier Sverresdatter Larsen. Mange sykepleiere opplever at de ikke har kontroll over alle kravene som stilles i løpet av en arbeidsdag.

– Den enorme emosjonelle belastningen når du vet hva som skal gjøres, du vet betydningen, men du får det ikke til, sier Sverresdatter Larsen. Forbundslederen peker også på at det er store kostnader forbundet med å la være å gjøre noe med situasjonen.

– Det fungerer fortsatt, men på et eller annet tidspunkt går det ikke lenger. Dessuten nytter det ikke å si at vi kan skaffe noen helsefagarbeidere om det ikke er nok sykepleiere. Det mangler også 2600 helsefagarbeidere. Vi må se hele bildet og ha en tverrpolitisk samling om at helsetjenesten vår skal bestå, sier Sverresdatter Larsen.

Arbeidslivsrapport 2022 

Vil du dykke ned i rapportens tall og grunnlag finner du alle fakta her.

Faktadel

Interessante artikler

Eva Margaret Forsberg trives med spennende og varierte oppgaver som sykepleier

Trenger humor og noen å snakke med

24.08.22

Eva Margaret Forsberg (52) har jobbet som sykepleier i 27 år. Hun er glad det alltid finnes noen å snakke med når hun trenger det.

Diem Thach

Ferdig med å være sykepleier

24.08.22

Diem Thach (29) sluttet etter syv år som sykepleier. Hun var ikke forberedt på totalbelastningen i yrket.

Sykepleier hjelper lite barn på behandlingsrom på sykehuset

Når jobben med å hjelpe blir for mye

18.08.22

De møter liv og død, sykdom og livsglede på jobben. Belastninger knyttet til å jobbe med mennesker kan stå for så mye som 30-40 prosent av sykefraværet i det offentlige. Hva kan vi gjøre med det?